Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phước Vĩnh An- Huyện Củ Chi- Hồ Chí Minh

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP MỚI NĂM 2020
Mã số thuế:

0316414208

Địa chỉ: Số 115, đường Trần Văn Chẩm, ấp 3, Xã Phước Vĩnh An , Huyện Củ Chi , TP Hồ Chí Minh
Address: No 115, Tran Van Cham Street, Hamlet 3, Phuoc Vinh An Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/07/2020

Công Ty TNHH Bất Động Sản Phúc Minh Thông
Mã số thuế:

0316409871

Địa chỉ: 193B Tỉnh Lộ 2, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 193B, Tinh Lo 2, Phuoc Vinh An Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-07-2020

CÔNG TY TNHH BAO BÌ GIẤY HUI ZHI CHENG
Mã số thuế:

0316381016

Địa chỉ: Số 113, Đường Suối Lội, ấp 1, Xã Phước Vĩnh An , Huyện Củ Chi , TP Hồ Chí Minh
Address: No 113, Suoi Loi Street, Hamlet 1, Phuoc Vinh An Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/07/2020

CÔNG TY TNHH XNK GOGOGO
Mã số thuế:

0316327160

Địa chỉ: 89 Nguyễn Thị Lắng, ấp 1, Xã Phước Vĩnh An , Huyện Củ Chi , TP Hồ Chí Minh
Address: 89 Nguyen Thi Lang, Hamlet 1, Phuoc Vinh An Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Producing beds, wardrobes, tables, chairs)

Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/06/2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐÀO TẠO NGHỀ - KINH DOANH DỊCH VỤ NHẬT HUY
Mã số thuế:

0316320623

Địa chỉ: 34/24A Đường 411, Tổ 6, ấp 3, Xã Phước Vĩnh An , Huyện Củ Chi , TP Hồ Chí Minh
Address: 34/24a, Street 411, Civil Group 6, Hamlet 3, Phuoc Vinh An Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/06/2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Alva
Mã số thuế:

0316277632

Địa chỉ: 19/16A Đường Can Trường, Ấp 3, Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 19/16a, Can Truong Street, Hamlet 3, Phuoc Vinh An Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-05-2020

Công Ty TNHH Nam Nam Phong
Mã số thuế:

0316232984

Địa chỉ: 93/14 đường Cây Bài, Ấp 6 , Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 93/14, Cay Bai Street, Hamlet 6, Phuoc Vinh An Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-04-2020

Công Ty TNHH Dinh Dưỡng Nhà Nông Milk Mart
Mã số thuế:

0316145989

 Điện thoại:

0973275411

Địa chỉ: 18/12 đường 429, Ấp 1 , Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 18/12, Street 429, Hamlet 1, Phuoc Vinh An Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (Processing milk and milk products)

Xã Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-02-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp