Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Nhuận Đức- Huyện Củ Chi- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Tiến Hòa Phát
Mã số thuế:

0316414744

Địa chỉ: Số 93, Đường 511, Ấp Bàu Cạp, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 93, Street 511, Bau Cap Hamlet, Nhuan Duc Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-07-2020

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG BẮC SÀI GÒN
Mã số thuế:

0316402770

Địa chỉ: 342 Đường Bàu Lách, Ấp Bàu Trăn, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 342, Bau Lach Street, Bau Tran Hamlet, Nhuan Duc Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24/07/2020

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SINH HỌC RADOSAT
Mã số thuế:

0316340757

Địa chỉ: Số 26, đường 516, ấp Bàu Chứa, Xã Nhuận Đức , Huyện Củ Chi , TP Hồ Chí Minh
Address: No 26, Street 516, Bau Chua Hamlet, Nhuan Duc Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19/06/2020

Công Ty TNHH Thu Gom Phế Liệu Bảo Minh
Mã số thuế:

0316327643

Địa chỉ: 133 Đường Gót Chàng, Ấp Xóm Bưng, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 133, Got Chang Street, Ap, Bung Hamlet, Nhuan Duc Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-06-2020

CÔNG TY TNHH GIA DỤNG TÂN HẢI CHÂU
Mã số thuế:

0316308961

Địa chỉ: 727 ấp Bến Đình, Tỉnh Lộ 15, Xã Nhuận Đức , Huyện Củ Chi , TP Hồ Chí Minh
Address: 727 Ben Dinh Hamlet, Tinh Lo 15, Nhuan Duc Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất các sản phẩm vật chất tự tiêu dùng của hộ gia đình (Producing home consumed material products of households )

Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/06/2020

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Sài Gòn Minh Tuấn
Mã số thuế:

0316290383

Địa chỉ: 159 Nguyễn Thị Giòn, Ấp Xóm Bưng, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 159 Nguyen Thi Gion, Ap, Bung Hamlet, Nhuan Duc Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-05-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Cầu Đường Hoàng Hùng
Mã số thuế:

0316247564

Địa chỉ: 720 Tỉnh lộ 15, Ấp Bến Đình, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 720, Tinh Lo 15, Ben Dinh Hamlet, Nhuan Duc Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-05-2020

Công Ty TNHH Tnhh Sản Xuất Thương Mại Song Nguyễn
Mã số thuế:

0316183913

 Điện thoại:

0946550306

Địa chỉ: 359 Đường Nhuận Đức , Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 359, Nhuan Duc Street, Nhuan Duc Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized production)

Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-03-2020

Công Ty TNHH Tm Dv Vận Tải Lâm Thuỳ Dương
Mã số thuế:

0316152030

Địa chỉ: 35 Đường Nguyễn Thị Dạng, Tổ 2, Ấp Bàu Trăn, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 35, Nguyen Thi Dang Street, Civil Group 2, Bau Tran Hamlet, Nhuan Duc Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-02-2020

Công Ty TNHH Lê Hoàng Thái
Mã số thuế:

0316132524

Địa chỉ: 621 Tổ 1, Ấp Đức Hiệp, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 621 Civil Group 1, Duc Hiep Hamlet, Nhuan Duc Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-02-2020

Công Ty TNHH Vỹ Sơn Nguyên
Mã số thuế:

0316052156

 Điện thoại:

0906312636

Địa chỉ: 277/30 hẻm 277, đường Nhuận Đức, Ấp Bàu Cạp, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 277/30 Hem 277, Nhuan Duc Street, Bau Cap Hamlet, Nhuan Duc Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-12-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Tuấn Khoa
Mã số thuế:

0315527047

 Điện thoại:

0978806735

Địa chỉ: 363, Tổ 2, ấp Bàu Chứa, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 363, Civil Group 2, Bau Chua Hamlet, Nhuan Duc Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-02-2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TRANG PHỤC AN TÂM
Mã số thuế:

0315456283

Địa chỉ: Số 92 Đường 536, Tổ 3, ấp Bàu Trăn, Xã Nhuận Đức , Huyện Củ Chi , TP Hồ Chí Minh
Address: No 92, Street 536, Civil Group 3, Bau Tran Hamlet, Nhuan Duc Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/01/2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Khách Sạn Sao Kim
Mã số thuế:

0315434681

Địa chỉ: 583, Đường Nguyễn Thị Rành, Ấp Bàu Tròn, Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 583, Nguyen Thi Ranh Street, Bau Tron Hamlet, Nhuan Duc Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Xã Nhuận Đức, Huyện Củ Chi, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 Tiếp