Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty CP Bán Lẻ Simmaxx

Ngày thành lập: 11-07-2019

Địa chỉ: 11681 Ấp 2A, Xã Hoà Phú, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 11681 2a Hamlet, Hoa Phu Commune, Cu Chi District, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Mã số thuế 0315782985
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Thân Văn Trường

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Cp Bán Lẻ Simmaxx

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính