Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Bình Khánh- Huyện Cần Giờ- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MƯỜI ĐÁNG
Mã số thuế:

0315162413

Địa chỉ: 235 Rừng Sác,Ấp Bình Phước, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 235 Rung Sac, Binh Phuoc Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of beverages in specialized stores)

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12/07/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thơ Ca Bảo Tiên
Mã số thuế:

0315158287

Địa chỉ: 105/32/3 Đường Rừng Sác, Ấp Bình Phước, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 105/32/3, Rung Sac Street, Binh Phuoc Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động ghi âm và xuất bản âm nhạc (Music recording and publishing)

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-07-2018

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUYỀN KHẢI
Mã số thuế:

0309587009-002

Địa chỉ: 250 ấp Bình Trung, Xã Bình Khánh , Huyện Cần Giờ , TP Hồ Chí Minh
Address: 250 Binh Trung Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/06/2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc Dịch Vụ Nhà Đất Kim Sơn
Mã số thuế:

0315029877

Địa chỉ: 618 Đường Rừng Sác, Ấp Bình Phước, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 618, Rung Sac Street, Binh Phuoc Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-05-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Dịch Vụ Du Lịch Xuất Nhập Khẩu Vĩnh Ký
Mã số thuế:

0315011982

Địa chỉ: 317/9A Trần Quang Đạo, Ấp Bình Mỹ, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 317/9a Tran Quang Dao, Binh My Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-04-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xây Dựng Vận Tải Hoàng Tuấn
Mã số thuế:

0315017127

Địa chỉ: 69 Đường Rừng Sác, Ấp Bình Phước, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 69, Rung Sac Street, Binh Phuoc Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-04-2018

Công Ty TNHH Đo Đạc Xây Dựng Kim Sơn
Mã số thuế:

0315016902

Địa chỉ: 618 Đường Rừng Sác, Ấp Bình Phước, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 618, Rung Sac Street, Binh Phuoc Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-04-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kd Vàng Bạc Đá Quý Tân Kim Vân
Mã số thuế:

0314803791

Địa chỉ: 142 Đường Rừng Sác, Ấp Bình Thuận, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 142, Rung Sac Street, Binh Thuan Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-01-2018

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ NGỌC DIỆP
Mã số thuế:

0312705365-001

Địa chỉ: Số 398 ấp Bình An, Xã Bình Khánh , Huyện Cần Giờ , TP Hồ Chí Minh
Address: No 398 Binh An Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27/12/2017

Công Ty TNHH Xây Dựng Đo Đạc & Dịch Vụ Nhà Đất Kiến Vàng
Mã số thuế:

0314794882

Địa chỉ: 243A đường Rừng Sác, Ấp Bình Phước, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 243a, Rung Sac Street, Binh Phuoc Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-12-2017

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HB-TECH - CHI NHÁNH CẦN GIỜ
Mã số thuế:

0314661138-001

Địa chỉ: Số 236, ấp Bình Thuận, Xã Bình Khánh , Huyện Cần Giờ , TP Hồ Chí Minh
Address: No 236, Binh Thuan Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13/11/2017

Công Ty TNHH Commerce Duy Hoàng
Mã số thuế:

0314711621

Địa chỉ: 715 Ấp Bình Lợi , Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 715 Binh Loi Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-11-2017

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Quan Hải
Mã số thuế:

0314702842

Địa chỉ: 182 Đường Trần Quang Đạo, Ấp Bình Trường, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 182, Tran Quang Dao Street, Binh Truong Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-10-2017

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp