Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Cần Giờ- Hồ Chí Minh

Doanh Nghiệp Tư Nhân Vàng Kim Thiên Định
Mã số thuế:

0316346614

Địa chỉ: số 53 đường Quãng Xuyên, ấp An Hòa, Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 53, Quang Xuyen Street, An Hoa Hamlet, An Thoi Dong Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-06-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Ngân Phú
Mã số thuế:

0316297766

Địa chỉ: 729 Trần Quang Đạo, Ấp Bình Thuận, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 729 Tran Quang Dao, Binh Thuan Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-05-2020

Công Ty TNHH Đại Lý Internet Vnet
Mã số thuế:

0316257121

Địa chỉ: Số 54 Nguyễn Công Bảo, Tổ 19,ấp An Lộc, Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 54 Nguyen Cong Bao, Civil Group 19, An Loc Hamlet, Tam Commune, Hiep Hamlet, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-05-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Center
Mã số thuế:

0316198638

Địa chỉ: Số 142 Duyên Hải, Thị Trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 142 Duyen Hai, Can Thanh Town, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-03-2020

Công Ty TNHH Cần Giờ Land
Mã số thuế:

0316166812

Địa chỉ: 469 đường Rừng Sác, ấp Bình An, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 469, Rung Sac Street, Binh An Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-03-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Sơn Long
Mã số thuế:

0316155218

Địa chỉ: 132 Bà Xán, Ấp Bình Lợi, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 132 Ba Xan, Binh Loi Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of audiovisual equipment in specialized stores)

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-02-2020

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đo Đạc Bản Đồ Gia Hưng
Mã số thuế:

0316132595

 Điện thoại:

0931791179

Địa chỉ: Số 398 đường Rừng Sác, ấp Bình An, Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 398, Rung Sac Street, Binh An Hamlet, Binh Khanh Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Bình Khánh, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-02-2020

Công Ty TNHH Tư Vấn Kỹ Thuật Xây Dựng Thuận Thiên
Mã số thuế:

0316067522

Địa chỉ: 795 Đường Rừng Sác, Ấp An Nghĩa, Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 795, Rung Sac Street, An Nghia Hamlet, An Thoi Dong Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác) (Repairing and maintaining means of transport (except for motorcycles, automobiles, motorbikes and other motor vehicles) )

Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-12-2019

Công Ty TNHH Dụ Tông
Mã số thuế:

0316006311

Địa chỉ: Số 8, Đường số 2, Khu phố Giồng Ao, Thị Trấn Cần Thạnh, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 8, Street No 2, Giong Ao Quarter, Can Thanh Town, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-11-2019

Công Ty Cổ Phần Trung Tâm Nghên Cứu Và Phát Triển Ngành Yến Việt Nam
Mã số thuế:

0315940487

 Điện thoại:

(028) 77799979

Địa chỉ: 654 Tam Thôn Hiệp, Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 654 Tam, Hiep Hamlet, Tam Commune, Hiep Hamlet, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Xã Tam Thôn Hiệp, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Xây Dựng Thiện Trần
Mã số thuế:

0315917093

Địa chỉ: 79 Rừng Sác, Ấp An Nghĩa, Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 79 Rung Sac, An Nghia Hamlet, An Thoi Dong Commune, Can Gio District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-09-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp