Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 5- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Holo Media
Mã số thuế:

0315398627

Địa chỉ: 55/49C Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 55/49C Nguyen Thuong Hien, Ward 5, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 5, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-11-2018

CÔNG TY TNHH RMAX
Mã số thuế:

0315337857

Địa chỉ: 62/13 Trần Bình Trọng, Phường 5 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 62/13 Tran Binh Trong, Ward 5, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 5, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22/10/2018

CÔNG TY TNHH PIMO
Mã số thuế:

0315305936

Địa chỉ: 5A Trần Bình Trọng, Phường 5 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 5a Tran Binh Trong, Ward 5, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 5, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/10/2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Việc Làm Thiên Minh
Mã số thuế:

0315222609

Địa chỉ: 47A1 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 47a1 Nguyen Thuong Hien, Ward 5, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Phường 5, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-08-2018

Công Ty TNHH Công Nghệ Tài Chính Capital
Mã số thuế:

0315216732

Địa chỉ: 1/60/1 Trần Bình Trọng, Phường 5, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1/60/1 Tran Binh Trong, Ward 5, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Phường 5, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp