Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 27- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Hóa Chất Và Dầu Nhớt Sài Gòn
Mã số thuế:

0316347294

Địa chỉ: 105/13 Đường Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 105/13, Binh Quoi Street, Ward 27, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 27, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-06-2020

Công Ty TNHH Công Nghệ Anthos
Mã số thuế:

0316094565

 Điện thoại:

0902563600

Địa chỉ: 115 Lô H, cư xá Thanh Đa, Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 115, Lot H, Cu Xa Thanh Da, Thanh Da, Ward 27, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường 27, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty TNHH Cơ Khí Porcupine
Mã số thuế:

0316087215

Địa chỉ: 105/8B Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 105/8B Binh Quoi, Ward 27, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường 27, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-12-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Bình Dương
Mã số thuế:

0316078468

 Điện thoại:

0915155597

Địa chỉ: 140/2/45R Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 140/2/45R Binh Quoi, Ward 27, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường 27, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-12-2019

Công Ty TNHH Yhg
Mã số thuế:

0316076439

Địa chỉ: 119B Đường Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 119B, Binh Quoi Street, Ward 27, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 27, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-12-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Phát Triển Bất Động Sản Tl Land
Mã số thuế:

0315988129

Địa chỉ: 030 Lô K, Cư xá Thanh Đa, đường Thanh Đa, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 030, Lot K, Cu Xa Thanh Da, Thanh Da Street, Ward 27, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 27, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp