Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 25- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Smartdata
Mã số thuế:

0316432214

 Điện thoại:

0974013276

Địa chỉ: Văn phòng 05, Tầng 24 Tòa nhà Pearl Plaza, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Van Phong 05, 24th Floor, Pearl Plaza Building, No 561a Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lập trình máy vi tính (Computer programming)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-08-2020

CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN RED DIAMOND
Mã số thuế:

0316432616

Địa chỉ: Tầng 10, Khu văn phòng, Toà nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 10th Floor, Khu Van Phong, Pearl Plaza Building, 561a Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/08/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH PLUS
Mã số thuế:

0316428049

Địa chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2W Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/08/2020

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH NHẤT DUY
Mã số thuế:

0316426813

Địa chỉ: 42 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 42 Nguyen Van Thuong, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/08/2020

Công Ty TNHH Giải Pháp Ex Châu Á
Mã số thuế:

0316429691

Địa chỉ: 362/9 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 362/9 Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-08-2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SANG LINH
Mã số thuế:

0316421501

Địa chỉ: Văn phòng 02, Tầng 10, Tòa nhà Pearl Plaza Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Van Phong 02, 10th Floor, Pearl Plaza So 561a Dien Bien Phu Building, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/08/2020

CÔNG TY CỔ PHẦN FOOD NETWORK
Mã số thuế:

0316425055

Địa chỉ: Số 100 Ung Văn Khiêm, Phường 25 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: No 100 Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/08/2020

CÔNG TY TNHH FINE ASIA
Mã số thuế:

0316423996

Địa chỉ: Văn phòng số 02 Tầng 08 Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên, Phường 25 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: Van Phong So 02 Tang 08, Pearl Plaza Building, 561a Dien Bien, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/08/2020

Công Ty TNHH Thương Mại Vẻ Đẹp Nhật Bản
Mã số thuế:

0316416861

Địa chỉ: 362/6B Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 362/6B Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-08-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp