Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 25- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Vàng Bạc Đá Quý Phú Vinh
Mã số thuế:

0315803868

Địa chỉ: Văn phòng 02, Tầng 10, Tòa nhà Pearl Plaza, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Van Phong 02, 10th Floor, Pearl Plaza Building, No 561a Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-07-2019

Công Ty CP N & H Logistics
Mã số thuế:

0315792398

Địa chỉ: Tầng 7, Toà Melody Tower, 422-424 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 7th Floor, Toa Melody Tower, 422-424 Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-07-2019

Công Ty TNHH 5959
Mã số thuế:

0315781533

Địa chỉ: 860/75/1 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 860/75/1 Xo Viet Nghe Tinh, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-07-2019

Công Ty TNHH Cocola Việt Nam
Mã số thuế:

0315756576

Địa chỉ: Tầng 4, Cphone Tower, 456 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 4th Floor, Cphone Tower, 456 Xo Viet Nghe Tinh, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-06-2019

Công Ty TNHH Boy Creations Việt Nam
Mã số thuế:

0315744933

Địa chỉ: Tầng 24 Toà nhà Pearl Plaza, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 24th Floor, Pearl Plaza Building, No 561a Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-06-2019

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Kim Đức Tg
Mã số thuế:

0315736643

Địa chỉ: 15K Vũ Huy Tấn, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 15K Vu Huy Tan, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail food, food, beverages, tobacco, pipe tobacco accounted for a large proportion in the general merchandise stores)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-06-2019

Công Ty TNHH Kurose Việt Nam
Mã số thuế:

0315711913

Địa chỉ: Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Van Phong 02, 8th Floor, Pearl Plaza Building, 561a Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-06-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Hồng Phát
Mã số thuế:

0315700252

Địa chỉ: 24/1E Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 24/1e, Vo Oanh Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-05-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế Thi Công Thương Mại Dịch Vụ H-design Studio
Mã số thuế:

0315687393

Địa chỉ: Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Van Phong 02, 8th Floor, Pearl Plaza Building, 561a Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-05-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp