Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 25- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Amazing Edutainment
Mã số thuế:

0315575266

Địa chỉ: L209, Khu văn phòng, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: L209, Khu Van Phong, Pearl Plaza Building, No 561a Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-03-2019

Công Ty Cổ Phần Trobz Consulting
Mã số thuế:

0315557267

Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà B&L Tower, Số 119-121 Đường Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 7th Floor, B&L Tower Building, No 119-121, Ung Van Khiem Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xuất bản phần mềm (Soft-ware publishing)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-03-2019

Công Ty Cổ Phần Mobelco
Mã số thuế:

0315547734

Địa chỉ: 167 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 167 Nguyen Van Thuong, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-03-2019

Công Ty TNHH Sunny Sunny
Mã số thuế:

0315544557

Địa chỉ: Số 289/10 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 289/10 Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet (Retailing by orders via post or internet)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-03-2019

Công Ty TNHH Bất Động Sản Sài Gòn Riverside
Mã số thuế:

0315537944

Địa chỉ: 98/3 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 98/3 Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-03-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Nhà Ở Minh An
Mã số thuế:

0315544363

Địa chỉ: 178-180-182 đường Nguyễn Gia Trí , Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 178- 180-182, Nguyen Gia Tri Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-03-2019

Công Ty TNHH Merism
Mã số thuế:

0315535270

Địa chỉ: Văn phòng 05, Tầng 24 Tòa Nhà Pearl plaza, 561A Đường Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Van Phong 05, 24th Floor, Pearl Plaza Building, 561a, Dien Bien Phu Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-03-2019

Công Ty Cổ Phần Yolla
Mã số thuế:

0315510558

Địa chỉ: Văn phòng 5, Tầng 24, Tòa nhà Pearl plaza, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Van Phong 5, 24th Floor, Pearl Plaza Building, No 561a Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-02-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Xuất Nhập Khẩu Sen Vàng
Mã số thuế:

0315509136

Địa chỉ: 4/4 Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 4/4, D2 Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Producing other products from wood, producing products from straw, thatch and plaited materials )

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-01-2019

Công Ty Cổ Phần Lion Invest
Mã số thuế:

0315492524

Địa chỉ: Lầu 5, 18A Đường D2, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 5, 18a, D2 Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-01-2019

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ĐẦU TƯ VNREAL
Mã số thuế:

0315484403

Địa chỉ: 168/25 Nguyễn Gia Trí, Phường 25 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 168/25 Nguyen Gia Tri, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH SKY CARGO
Mã số thuế:

0315483625

Địa chỉ: Số 91, Đường Tân Cảng, Phường 25 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: No 91, Tan Cang Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Producing beds, wardrobes, tables, chairs)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN SG FINTECH HOLDING
Mã số thuế:

0315488253

Địa chỉ: 4A/167A Đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 4 A/167a, Nguyen Van Thuong Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp