Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 25- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Điện Tử Vùng Đất Máy Tính
Mã số thuế:

0316015041

Địa chỉ: 6-8 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 6- 8, Nguyen Gia Tri Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty TNHH Europe - Light Southeast Asia
Mã số thuế:

0316014383

Địa chỉ: 441/65/11 Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 441/65/11 Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty TNHH Truyền Thông Metall
Mã số thuế:

0316017183

Địa chỉ: Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Van Phong 02, 8th Floor, Pearl Plaza Building, 561a Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Quảng cáo (Advertising)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty Cổ Phần Polyhealthcare - Phòng Khám Nhi Khoa Sunshine
Mã số thuế:

0316016895

Địa chỉ: 3A Điện Biên Phủ , Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 3a Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-11-2019

Công Ty TNHH Nguyên Vĩ Group
Mã số thuế:

0316013622

Địa chỉ: Số 289 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 289 Dinh Bo Linh, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Tiếp Vận Tuấn Tú
Mã số thuế:

0316011784

Địa chỉ: 57/21 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 57/21, D5 Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Tiktak Tea
Mã số thuế:

0316010565

Địa chỉ: 29/8 Đường Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 29/8, Nguyen Gia Tri Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ uống (Wholesale of beverages)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-11-2019

Công Ty TNHH Nexchem
Mã số thuế:

0316011463

Địa chỉ: 161 Ung Văn Khiêm , Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 161 Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-11-2019

Công Ty TNHH Thẩm Định Giá Tầm Nhìn Mới
Mã số thuế:

0316008220

Địa chỉ: 860/24/17 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 860/24/17 Xo Viet Nghe Tinh, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-11-2019

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tài Chính Bất Động Sản Tulip
Mã số thuế:

0316008661

Địa chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2W Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-11-2019

Công Ty TNHH Bơ Gơ Viet
Mã số thuế:

0316004681

Địa chỉ: 886/5A Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 886/5a Xo Viet Nghe Tinh, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-11-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Constantia Holdings
Mã số thuế:

0316004794

Địa chỉ: Phòng WT1-2.OT05, Tầng 3, tháp WT1, Tòa nhà Officetel Wilton Tower, 71/3 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Phong WT1-2.Ot05, 3rd Floor, Thap WT1, Officetel Wilton Tower Building, 71/3 Nguyen Van Thuong, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-11-2019

Công Ty TNHH Xây Dựng Pccc 198
Mã số thuế:

0315999378

Địa chỉ: 43 Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 43, Vo Oanh Street, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-11-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp