Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 21- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH At Lotus
Mã số thuế:

0316337257

Địa chỉ: 490/2 Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 490/2 Dien Bien Phu, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 19-06-2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU NHẬT HÀ
Mã số thuế:

0316317941

Địa chỉ: Lầu 2 Saigonicom Building, Số 490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 2 Saigonicom Building, No 490a Dien Bien Phu, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09/06/2020

CÔNG TY TNHH TIÊN NGUYÊN TÂN
Mã số thuế:

0316299072

Địa chỉ: Lầu 2 Saigonicom Building, 490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 2 Saigonicom Building, 490a Dien Bien Phu, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chuẩn bị mặt bằng (Preparing construction sites)

Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29/05/2020

CÔNG TY TNHH NHIÊN LIỆU HUY TUẤN
Mã số thuế:

0316288095

Địa chỉ: 92/104 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 92/104 Xo Viet Nghe Tinh, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25/05/2020

Công Ty TNHH Thực Phẩm Mekông
Mã số thuế:

0316277544

Địa chỉ: Lầu 2 Saigonicom Building, 490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 2 Saigonicom Building, 490a Dien Bien Phu, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-05-2020

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HOÀNG THẮNG VY
Mã số thuế:

0316261865

 Điện thoại:

0938555813

Địa chỉ: 246/10A6 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 246/10a6 Xo Viet Nghe Tinh, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình chế biến, chế tạo (Construction of processing and manufacturing)

Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/05/2020

CÔNG TY TNHH NAVIBAY
Mã số thuế:

0316256470

Địa chỉ: 490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 490a Dien Bien Phu, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/05/2020

Công Ty TNHH Dệt May Thêu Nam Á
Mã số thuế:

0316194489

Địa chỉ: Lầu 2, Saigonicom Building, 490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 2, Saigonicom Building, 490a Dien Bien Phu, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-03-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thiên Thành Tâm
Mã số thuế:

0316182437

Địa chỉ: Lầu 2 Saigonicom Building, 490A Điện Biên Phủ, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 2 Saigonicom Building, 490a Dien Bien Phu, Ward 21, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 21, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-03-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp