Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 2- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Xnk Minh Khoa
Mã số thuế:

0316133969

Địa chỉ: 282/43/18 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 282/43/18 Bui Huu Nghia, Ward 2, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (Sale of spare parts and supporting parts of motors and motorcycles )

Phường 2, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-02-2020

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Và Dịch Vụ Gia Phú
Mã số thuế:

0315997275

Địa chỉ: 146/59/33 Vũ Tùng, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 146/59/33 Vu Tung, Ward 2, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 2, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-11-2019

Công Ty TNHH Home Concept
Mã số thuế:

0315919598

Địa chỉ: 146/37/9 Vũ Tùng, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 146/37/9 Vu Tung, Ward 2, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 2, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-09-2019

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Và Kiểm Định Công Trình Ustest Vietnam
Mã số thuế:

0315881150

Địa chỉ: Số 108/63 Vũ Tùng , Phường 2, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 108/63 Vu Tung, Ward 2, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 2, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-09-2019

Công Ty Cổ Phần Diamond Realty
Mã số thuế:

0315798625

Địa chỉ: 282/43/1 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 282/43/1 Bui Huu Nghia, Ward 2, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 2, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-07-2019

Công Ty TNHH Mtv Ân Huy
Mã số thuế:

0315739147

Địa chỉ: 328/76/8 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 328/76/8 Xo Viet Nghe Tinh, Ward 2, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoàn thiện công trình xây dựng (Completing construction works)

Phường 2, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-06-2019

Công Ty TNHH Vina Class
Mã số thuế:

0315724133

Địa chỉ: 282/43/1 Bùi Hữu Nghĩa, Phường 2, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 282/43/1 Bui Huu Nghia, Ward 2, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường 2, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-06-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp