Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 19- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Gà Gà Hoho
Mã số thuế:

0315732159

Địa chỉ: 76A, 76B Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 76a, 76B Pham Viet Chanh, Ward 19, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty TNHH Casico Vietnam
Mã số thuế:

0315668866

Địa chỉ: Số 83 Đường Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 83, Pham Viet Chanh Street, Ward 19, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-05-2019

Công Ty TNHH Aya Edu
Mã số thuế:

0315619890

Địa chỉ: Số 107 Phạm Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 107 Pham Viet Chanh, Ward 19, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-04-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Peaceful Land
Mã số thuế:

0315599690

Địa chỉ: 79/12/19 Phan Viết Chánh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 79/12/19 Phan Viet Chanh, Ward 19, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-04-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật Dịch Vụ Lê Vương
Mã số thuế:

0315551868

Địa chỉ: 24 Nguyễn Văn Lạc, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 24 Nguyen Van Lac, Ward 19, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-03-2019

CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC VIETHOMES LAND
Mã số thuế:

0315489747

Địa chỉ: 19M Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 19M Nguyen Huu Canh, Ward 19, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH EDENLAND
Mã số thuế:

0315480825

Địa chỉ: Số 40/8/3 Phạm Viết Chánh, Phường 19 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: No 40/8/3 Pham Viet Chanh, Ward 19, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY CỔ PHẦN DIMENSION UNIVERSE
Mã số thuế:

0315438090

Địa chỉ: Tòa nhà GIC, 9 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: Gic Building, 9 Nguyen Huu Canh, Ward 19, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/12/2018

Công Ty TNHH Xăng Dầu Và Dịch Vụ Vận Tải Khải Minh 188
Mã số thuế:

0315428462

Địa chỉ: Số 19M Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 19M, Nguyen Huu Canh Street, Ward 19, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-12-2018

Công Ty TNHH Song Kim Thủy
Mã số thuế:

0315437227

Địa chỉ: 35/6 Mê Linh, Phường 19, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 35/6 Me Linh, Ward 19, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-12-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp