Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 17- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Luck Grand
Mã số thuế:

0315910676

Địa chỉ: Lầu 5 Tòa nhà Viet Solution 125/11 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 5, Viet Solution 125/11 Nguyen Cuu Van Building, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-09-2019

Công Ty Cổ Phần Vạn Toàn An
Mã số thuế:

0315910718

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà Viet Solutions, 125/11 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: Lau 5, Viet Solutions Building, 125/11 Nguyen Cuu Van, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-09-2019

Công Ty TNHH Moduga Vina
Mã số thuế:

0315907190

Địa chỉ: Số 55 đường Nguyễn Cửu Vân , Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 55, Nguyen Cuu Van Street, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu (Producing other foodstuffs not yet classified in any other category )

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-09-2019

Công Ty TNHH M-bev
Mã số thuế:

0315897707

Địa chỉ: 174/13 Phan Văn Hân , Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 174/13 Phan Van Han, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ phục vụ đồ uống (Beverage services)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-09-2019

Công Ty Cổ Phần Agrico Global
Mã số thuế:

0315901456

Địa chỉ: 88/6 Trường Sa, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 88/6 Truong Sa, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại & Dịch Vụ Bất Động Sản Hoa Sen
Mã số thuế:

0315890204

Địa chỉ: 217/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 217/5 Xo Viet Nghe Tinh, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Cánh Đồng Vàng
Mã số thuế:

0315893438

Địa chỉ: 140/11 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 140/11 Dien Bien Phu, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải An Song Thành
Mã số thuế:

0315883013

Địa chỉ: 81/32 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 81/32 Nguyen Cuu Van, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học Ngôi Sao
Mã số thuế:

0315819441

Địa chỉ: 474 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 474 Dien Bien Phu, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-07-2019

Công Ty TNHH Savvy Source
Mã số thuế:

0315804861

Địa chỉ: 372/19/6F Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 372/19/6F Dien Bien Phu, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-07-2019

Công Ty Cổ Phần Phú Nhuận 168
Mã số thuế:

0315807693

Địa chỉ: 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 236/6 Dien Bien Phu, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-07-2019

Công Ty TNHH Thế Giới Gear
Mã số thuế:

0315758728

Địa chỉ: 63 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 63 Nguyen Cuu Van, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-06-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp