Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 17- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ENB
Mã số thuế:

0315484315

Địa chỉ: 46/10 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 46/10 Nguyen Cuu Van, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16/01/2019

CÔNG TY TNHH ART FIRE
Mã số thuế:

0315487034

Địa chỉ: 46/10/20B Nguyễn Cửu Vân, Phường 17 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 46/10/20B Nguyen Cuu Van, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18/01/2019

CÔNG TY TNHH HALO COFFEE
Mã số thuế:

0315456981

Địa chỉ: 49 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 49 Nguyen Cuu Van, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH TM DV SISTERS
Mã số thuế:

0315456766

Địa chỉ: Số 133/5 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 17 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: No 133/5 Xo Viet Nghe Tinh, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH HOÀNG ĐĂNG VIỆT NAM
Mã số thuế:

0315458523

Địa chỉ: 236/63 Điện Biên Phủ, Phường 17 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 236/63 Dien Bien Phu, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ ACON VN
Mã số thuế:

0315453324

Địa chỉ: 236/43/2 Điện Biên Phủ, Phường 17 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 236/43/2 Dien Bien Phu, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28/12/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN HOÀNG THẮNG
Mã số thuế:

0315422460

Địa chỉ: 205/12B Phan Văn Hân, Phường 17 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 205/12B Phan Van Han, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/12/2018

Công Ty TNHH Cửu Vân Long 1
Mã số thuế:

0315405994

Địa chỉ: số 6,Nguyễn Cửu Vân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 6, Nguyen Cuu Van, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 27-11-2018

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN PHỐI VÀ PHÁT TRIỂN QAC LAND
Mã số thuế:

0315398419

Địa chỉ: 195 Phan Văn Hân, Phường 17 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 195 Phan Van Han, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20/11/2018

Công Ty TNHH Thương Mại & Trang Trí Nội Thất Phát Đạt
Mã số thuế:

0315384261

Địa chỉ: 372/19/34 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 372/19/34 Dien Bien Phu, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-11-2018

CÔNG TY TNHH KHO
Mã số thuế:

0315371304

Địa chỉ: 153 Nguyễn Cửu Vân, Phường 17 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 153 Nguyen Cuu Van, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05/11/2018

CÔNG TY TNHH LADOHA
Mã số thuế:

0315365974

Địa chỉ: 20 Trường Sa, Phường 17 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 20 Truong Sa, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Môi giới hợp đồng hàng hoá và chứng khoán (Commodities and securities brokerage)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/11/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp