Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Vận Tải Hoàn Cầu Gls

Ngày thành lập: 14-03-2019

Địa chỉ: 50 Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 50 No Trang Long, Ward 14, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (Cargo road transport)

Mã số thuế 0315565620
Tên v.tắt/giao dịch Gls Global Logistics Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Trần Thị Khánh Hà

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính