Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 14- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Wla
Mã số thuế:

0315511329

Địa chỉ: 11 Nguyễn Huy Lượng, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 11 Nguyen Huy Luong, Ward 14, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 14, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-02-2019

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ YTS
Mã số thuế:

0315458386

Địa chỉ: 23 Nguyễn An Ninh, Phường 14 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 23 Nguyen An Ninh, Ward 14, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (Booking services and support services related to promoting and organizing tours)

Phường 14, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH GIA HOÀNG MINH
Mã số thuế:

0315377602

Địa chỉ: 25 Phan Văn Trị, Phường 14 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 25 Phan Van Tri, Ward 14, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (Labour and job centres, consultancy agencies, labour and job brokerage )

Phường 14, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/11/2018

CÔNG TY TNHH SDECOR
Mã số thuế:

0315367072

Địa chỉ: 81 Bàu Cát 6, Phường 14 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 81 Bau Cat 6, Ward 14, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường 14, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/11/2018

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Maic
Mã số thuế:

0315215591

Địa chỉ: 31 Phan Bội Châu, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 31 Phan Boi Chau, Ward 14, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 14, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp