Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 11- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Quân Phượng
Mã số thuế:

0316122558

Địa chỉ: 67A Nơ Trang Long, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 67a No Trang Long, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2020

Công Ty Cổ Phần Cs Homes
Mã số thuế:

0316120977

Địa chỉ: 273/69/12D Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 273/69/12D Nguyen Van Dau, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tân Thành Thành
Mã số thuế:

0316117413

Địa chỉ: 442/14 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 442/14 Le Quang Dinh, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH We Source 88
Mã số thuế:

0316112119

Địa chỉ: 222 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 222 Nguyen Van Dau, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Agency, intermediary, auction)

Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty TNHH Global Financial Markets
Mã số thuế:

0316097340

Địa chỉ: 302 Nguyễn Văn Đậu , Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 302 Nguyen Van Dau, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty TNHH Holi
Mã số thuế:

0316087127

Địa chỉ: 354/27K Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 354/27K Phan Van Tri, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-01-2020

Công Ty TNHH Extalent
Mã số thuế:

0316070067

Địa chỉ: 273/69/10D Nguyễn Văn Đậu , Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 273/69/10D Nguyen Van Dau, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động tư vấn quản lý (Management consultancy)

Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp