Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường 11- Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Đại Minh Phát
Mã số thuế:

0315897520

Địa chỉ: 215/21 Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 215/21 Phan Van Tri, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of gold, silver, copper, iron and tin, and of paint, glass and other construction installing appliances in specialized stores )

Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-09-2019

Công Ty TNHH Thương Mại-dịch Vụ-viễn Thông-công Nghệ Thông Tin Song Nghi Smart
Mã số thuế:

0315892554

Địa chỉ: 80/4 Nguyên Hồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 80/4 Nguyen Hong, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-09-2019

Công Ty TNHH Mtv Xăng Dầu Việt Thịnh Vượng
Mã số thuế:

0315887561

Địa chỉ: 55 Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 55 Tang Bat Ho, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-09-2019

Công Ty TNHH Mtv 39 Sao Băng
Mã số thuế:

0315877404

Địa chỉ: 98 Nguyên Hồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 98 Nguyen Hong, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí (Creative, artistic and recreational activities)

Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-09-2019

Công Ty TNHH Iphone Đại Việt
Mã số thuế:

0315856732

Địa chỉ: 336/11A Phan Văn Trị, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 336/11a Phan Van Tri, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-08-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Ht Lifes Home
Mã số thuế:

0315825808

Địa chỉ: 409 Phạm Văn Đồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 409 Pham Van Dong, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-07-2019

Công Ty TNHH Truyền Thông Giải Trí Hoa Sen
Mã số thuế:

0315787221

Địa chỉ: B606, Tầng 6, Tòa nhà Cinotec, 282 Lê Quang Định, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: B606, 6th Floor, Cinotec Building, 282 Le Quang Dinh, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại (Trade promotion)

Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-07-2019

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bất Động Sản Nghỉ Dưỡng Và Giải Trí Quốc Tế Irr
Mã số thuế:

0315729050

Địa chỉ: 81 Nguyên Hồng, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 81 Nguyen Hong, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Bất Động Sản Hải Nguyên
Mã số thuế:

0315704306

Địa chỉ: 183/18 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 183/18 Nguyen Van Dau, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-06-2019

Công Ty TNHH Toàn Quang Anh
Mã số thuế:

0315599281

Địa chỉ: 183 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 183 Nguyen Van Dau, Ward 11, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of food in specialized stores)

Phường 11, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-04-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp