Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Bình Thạnh- Hồ Chí Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT XANH PLUS
Mã số thuế:

0316428049

Địa chỉ: 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 2W Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/08/2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Địa Ốc Thanh Phú
Mã số thuế:

0316423153

Địa chỉ: Số 222 Phan Văn Hân, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 222 Phan Van Han, Ward 17, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường 17, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-08-2020

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH NHẤT DUY
Mã số thuế:

0316426813

Địa chỉ: 42 Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 42 Nguyen Van Thuong, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07/08/2020

Công Ty TNHH Giải Pháp Ex Châu Á
Mã số thuế:

0316429691

Địa chỉ: 362/9 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 362/9 Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-08-2020

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG MÂY PICTURES
Mã số thuế:

0316423403

Địa chỉ: 69/5 Nguyễn Công Trứ, Phường 19 , Quận Bình Thạnh , TP Hồ Chí Minh
Address: 69/5 Nguyen Cong Tru, Ward 19, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình (Production of movies, video movies, and TV programs)

Phường 19, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06/08/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp