Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Tân Tạo- Quận Bình Tân- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Unis
Mã số thuế:

0315502691

Địa chỉ: 49 Đường 57C, Khu Phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 49, 57C Street, Quarter 9, Tan Tao Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-01-2019

CÔNG TY TNHH T.A.MAXX
Mã số thuế:

0315486369

Địa chỉ: 64 Đường số 57, Phường Tân Tạo , Quận Bình Tân , TP Hồ Chí Minh
Address: 64, Street No 57, Tan Tao Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THÉP HUY THỊNH PHÁT
Mã số thuế:

0315458883

Địa chỉ: 98 Võ Văn Vân, Khu phố 1, Phường Tân Tạo , Quận Bình Tân , TP Hồ Chí Minh
Address: 98 Vo Van Van, Quarter 1, Tan Tao Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH PAYSON
Mã số thuế:

0315456854

Địa chỉ: Số 19 Đường số 40, Phường Tân Tạo , Quận Bình Tân , TP Hồ Chí Minh
Address: No 19, Street No 40, Tan Tao Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH TM DV LIÊN THÁI
Mã số thuế:

0315457939

Địa chỉ: Số 120 Đường 47, Phường Tân Tạo , Quận Bình Tân , TP Hồ Chí Minh
Address: No 120, Street 47, Tan Tao Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

Công Ty TNHH Sx Tm Dv Acet
Mã số thuế:

0315406772

Địa chỉ: 933/5 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 933/5, Tinh Lo 10, Tan Tao Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-11-2018

Công Ty TNHH 1 Thành Viên Costen
Mã số thuế:

0315400604

Địa chỉ: Số 107, Đường Số 49, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 107, Street No 49, Tan Tao Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-11-2018

Công Ty TNHH Trang Phục Dior
Mã số thuế:

0315387600

Địa chỉ: Số 19 Đường số 53, Khu Phố 8, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 19, Street No 53, Quarter 8, Tan Tao Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-11-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Quạt Điện Sinh Trung
Mã số thuế:

0315390723

Địa chỉ: 1117/4B Tỉnh Lộ 10, Khu phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1117/4B, Tinh Lo 10, Quarter 9, Tan Tao Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-11-2018

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Nhật Tuệ
Mã số thuế:

0315390547

Địa chỉ: 262/4 Lê Đình Cẩn, Khu phố 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 262/4 Le Dinh Can, Quarter 10, Tan Tao Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-11-2018

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xuất Nhập Khẩu Phương Tiến Phát (futifat)
Mã số thuế:

0315389220

Địa chỉ: 56 Đường Số 55, Khu Phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 56, Street No 55, Quarter 9, Tan Tao Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-11-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp