Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Dịch Vụ Sự Kiện Phước Thịnh

Ngày thành lập: 28-04-2018

Địa chỉ: 445/41 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 445/41 Tan Hoa Dong, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Mã số thuế 0315018681
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Dịch Vụ Sự Kiện Phước Thịnh
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Trương Hoài Thắng

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Sự Kiện Phước Thịnh

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính