Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Bio Health

Ngày thành lập: 13-04-2019

Địa chỉ: Tầng 1, Số 24-26 Đường 7a, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, No 24-26, 7a Street, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City

Ngành nghề chính (Main profession): Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Mã số thuế 0315629786
Tên v.tắt/giao dịch Bio Health Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế TP Hồ Chí Minh
Người đại diện Tạ Ngọc Tố Quyên

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bio Health

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Sungkong Vina
Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Phường Ba Hàng, Thị xã Phổ Yên, Tỉnh Thái Nguyên
Address: Civil Group 5, Ba Hang Ward, Pho Yen Town, Thai Nguyen Province
Mã số thuế:

4601537188

Thái Nguyên

Ngày thành lập: 18-04-2019