Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình Trị Đông B- Quận Bình Tân- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Dịch Vụ Massage Phương Nam
Mã số thuế:

0315696711

Địa chỉ: Số 32, Đường 4A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 32, 4a Street, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-05-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Fingo
Mã số thuế:

0315688083

Địa chỉ: Số 33 đường số 33A, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 33, 33a Street, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-05-2019

Công Ty TNHH Nu Profexional
Mã số thuế:

0315688580

Địa chỉ: 109 Đường số 30, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 109, Street No 30, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (Uncategorized finance-assistant services)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-05-2019

Công Ty TNHH May Mặc Thùy Ngân
Mã số thuế:

0315678039

Địa chỉ: 532/1/106/13 Khu phố 12, Đường Khu y tế kỹ thuật cao, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 532/1/106/13, Quarter 12, Khu Y Te Ky Thuat Cao Street, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-05-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Du Lịch Tvp
Mã số thuế:

0315671851

Địa chỉ: 28 Đường 19B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 28, 19B Street, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-05-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Cá Cảnh Nihonkoifarm.vn
Mã số thuế:

0315629874

Địa chỉ: Số 7 Đường Số 24, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 7, Street No 24, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-04-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Get Việt Nam
Mã số thuế:

0315623255

Địa chỉ: 30 Đường số 30, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 30, Street No 30, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-04-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Và Dịch Vụ Hiền Quân
Mã số thuế:

0315605087

Địa chỉ: 158 đường số 34, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 158, Street No 34, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of cloth, wool, fibre, sewing thread and other textile goods in specialized stores )

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-04-2019

Công Ty TNHH Viễn Thái
Mã số thuế:

0315600875

Địa chỉ: Số 06 Đường 5B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 06, 5B Street, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-04-2019

Công Ty TNHH Gạch Men Thiên Vân
Mã số thuế:

0315595738

Địa chỉ: 406 Đường Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 406, Ten Lua Street, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-03-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Massage Điểm Hẹn
Mã số thuế:

0315552050

Địa chỉ: 249 Đường Số 6, Khu Phố 10, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 249, Street No 6, Quarter 10, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp