Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình Trị Đông B- Quận Bình Tân- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Air Conditioner
Mã số thuế:

0315514545

Địa chỉ: 3 Đường 29, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 3, Street 29, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-02-2019

Công Ty Cổ Phần Ngoại Ngữ Giáo Dục Tư Vấn Quốc Tế Thông Minh
Mã số thuế:

0315512058

Địa chỉ: 185 Đường số 19, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 185, Street No 19, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-02-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Nk
Mã số thuế:

0315494017

Địa chỉ: 108 Đường số 5, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 108, Street No 5, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2019

CÔNG TY TNHH Y HỌC CỔ TRUYỀN KHẢI LINH
Mã số thuế:

0315486520

Địa chỉ: 471 Tên Lửa, Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân , TP Hồ Chí Minh
Address: 471 Ten Lua, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17/01/2019

CÔNG TY TNHH HỮU ĐÀ
Mã số thuế:

0315465785

Địa chỉ: Số 45A, Đường số 4, Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân , TP Hồ Chí Minh
Address: No 45a, Street No 4, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11/01/2019

CÔNG TY TNHH YUAN JIA CN CERAMIC
Mã số thuế:

0315447088

Địa chỉ: 389 Vành Đai Trong, Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân , TP Hồ Chí Minh
Address: 389 Vanh Dai Trong, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08/01/2019

VPĐD YO-HI CO., LTD TẠI TP.HCM
Mã số thuế:

0315459340

Địa chỉ: Số 40, Đường 11A, Phường Bình Trị Đông B , Quận Bình Tân , TP Hồ Chí Minh
Address: No 40, 11a Street, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03/01/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp