Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình Trị Đông A- Quận Bình Tân- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Quốc Tế Cẩm Châu
Mã số thuế:

0316008453

Địa chỉ: 730/1/4/2C Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 730/1/4/2C Huong Lo 2, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Tcl - Vina
Mã số thuế:

0316009305

Địa chỉ: 836/18 Hương Lộ 2, khu Phố 10, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 836/18 Huong Lo 2, Quarter 10, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Cao Su Nhựa B+s
Mã số thuế:

0316009457

Địa chỉ: 338/154 Chiến Lược, khu phố 3, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 338/154 Chien Luoc, Quarter 3, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-11-2019

Công Ty TNHH Kỹ Thuật & Xây Dựng Mdk
Mã số thuế:

0315998744

Địa chỉ: 300B Mã Lò, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 300B Ma Lo, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-11-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Đầu Tư Và Dịch Vụ Đức Toàn
Mã số thuế:

0316001031

Địa chỉ: Số 704/26B Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 704/26B Huong Lo 2, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Du Lịch Thái Phong
Mã số thuế:

0315999508

Địa chỉ: 840/2E Hương Lộ 2 , Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 840/2e Huong Lo 2, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-11-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Kinh Doanh Khuôn L21
Mã số thuế:

0315979886

Địa chỉ: Số 33/18/2 Đường Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 33/18/2, Binh Tri Dong Street, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-10-2019

Công Ty TNHH Tm Và Dv Điện Tử Hoàng Vũ
Mã số thuế:

0315965298

Địa chỉ: 411 Lê Văn Quới, Khu Phố 5, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 411 Le Van Quoi, Quarter 5, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-10-2019

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Dịch Vụ Kim Hương
Mã số thuế:

0315990551

Địa chỉ: 795 Hương Lộ 2, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 795 Huong Lo 2, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-10-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Tương Lai Ifone Pc
Mã số thuế:

0315979519

Địa chỉ: 198A Đường Mã Lò, Khu Phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 198a, Ma Lo Street, Quarter 6, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-10-2019

Công Ty TNHH Cana Group
Mã số thuế:

0315979558

Địa chỉ: 198A Đường Mã Lò, Khu Phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 198a, Ma Lo Street, Quarter 6, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp