Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình Trị Đông- Quận Bình Tân- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị In An Nhân
Mã số thuế:

0315742647

Địa chỉ: 509 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 509 Tan Hoa Dong, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-06-2019

Công Ty TNHH Kinh Doanh Dịch Vụ Giải Trí Hoàng Lan
Mã số thuế:

0315734036

Địa chỉ: 18 Lê Đình Cẩn , Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 18 Le Dinh Can, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-06-2019

Công Ty TNHH Nhà Hàng Ẩm Thực Hòn Ngọc
Mã số thuế:

0315729935

Địa chỉ: 208A 208B Đường Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 208a 208B, Binh Tri Dong Street, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-06-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đầu Tư Dịch Vụ Kim Ngọc
Mã số thuế:

0315719831

Địa chỉ: Số 11 Đường Liên Khu 16-18, Khu phố 8, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 11, Lien Khu 16-18 Street, Quarter 8, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-06-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ High Quality
Mã số thuế:

0315715467

Địa chỉ: 78/13 ĐÌNH NGHI XUÂN , KHU PHỐ 3, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 78/13 Dinh Nghi Xuan, Quarter 3, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác (Sale of spare parts and supporting parts of automobiles and other motor vehicles )

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-06-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Trần Phúc Thịnh
Mã số thuế:

0315697835

Địa chỉ: 518 đường Hương lộ 2, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 518, Huong Lo 2 Street, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 23-05-2019

Công Ty TNHH Bdoup Architects
Mã số thuế:

0315680334

Địa chỉ: 273/18/39 Tân Hòa Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 273/18/39 Tan Hoa Dong, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty TNHH Vipen
Mã số thuế:

0315661370

Địa chỉ: 109 Trương Phước Phan, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 109 Truong Phuoc Phan, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-05-2019

Công Ty TNHH Kỹ Nghệ Sài Thành
Mã số thuế:

0315661268

Địa chỉ: Số 106/1/2/41, đường Đình Nghi Xuân, khu phố 3, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 106/1/2/41, Dinh Nghi Xuan Street, Quarter 3, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-05-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Phụ Tùng Hưng Thịnh
Mã số thuế:

0315656451

Địa chỉ: 116/55 Bình Trị Đông, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 116/55 Binh Tri Dong, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (Sale of spare parts and supporting parts of motors and motorcycles )

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-05-2019

Công Ty TNHH Đức Hiệp Thành
Mã số thuế:

0315639110

Địa chỉ: 50/27 Trương Phước Phan, Khu Phố 1, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 50/27 Truong Phuoc Phan, Quarter 1, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-04-2019

Công Ty TNHH Bio Health
Mã số thuế:

0315629786

Địa chỉ: Tầng 1, Số 24-26 Đường 7a, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1st Floor, No 24-26, 7a Street, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-04-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Phúc Minh Đức
Mã số thuế:

0315621917

Địa chỉ: 51 Đường Đình Tân Khai, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 51, Dinh Tan Khai Street, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ khác (Other passenger transport)

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-04-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Nguyên Hùng Phát
Mã số thuế:

0315614388

Địa chỉ: Số 40 Đường Liên Khu 16-18, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 40, Lien Khu 16-18 Street, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-04-2019

Công Ty TNHH Công Nghệ Viễn Thông Tín Nghĩa
Mã số thuế:

0315591934

Địa chỉ: 285/38 Lê Văn Quới, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 285/38 Le Van Quoi, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (Wholesale of electronic, telecommunication equipments, components )

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01-04-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Nguyên Thuận Phát
Mã số thuế:

0315568117

Địa chỉ: 168/94A Bình Trị Đông, Khu Phố 7, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 168/94a Binh Tri Dong, Quarter 7, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-03-2019

CÔNG TY TNHH PHÒNG CHUẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN THƯỢNG HẢI
Mã số thuế:

0315510212

 Điện thoại:

Địa chỉ: Số 290 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông , Quận Bình Tân , TP Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/02/2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp