Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình Hưng Hòa- Quận Bình Tân- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Vận Tải Và Dịch Vụ Anh Minh
Mã số thuế:

0315727751

Địa chỉ: 72 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 72, Street No 12, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-06-2019

Công Ty TNHH Rental Land
Mã số thuế:

0315719327

Địa chỉ: 130/24 đường số 2 khu phố 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 130/24, Street No 2, Quarter 18, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-06-2019

Công Ty TNHH Qbk Platech
Mã số thuế:

0315676948

Địa chỉ: 104/5 Đường số 18, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 104/5, Street No 18, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-05-2019

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ D&d
Mã số thuế:

0315659540

Địa chỉ: 118/15 Đường số 12, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 118/15, Street No 12, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-05-2019

Công Ty TNHH Mi Âu
Mã số thuế:

0315677148

Địa chỉ: 78/11 Đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 78/11, Street No 3, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-05-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Vàng Kim Thành Phương Gò Mây
Mã số thuế:

0315674066

Địa chỉ: 734 Đường Lê Trọng Tấn, Khu Phố 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 734, Le Trong Tan Street, Quarter 3, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-05-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Ath
Mã số thuế:

0315619629

Địa chỉ: 610/13/5 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 610/13/5 Tan Ky Tan Quy, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-04-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Mỹ Phẩm Bodeta Sài Gòn
Mã số thuế:

0315609677

Địa chỉ: Số nhà 48-48A Đường số 7, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 48-48a, Street No 7, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-04-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Kinh Doanh Mua Bán Vàng Bạc Kim Thành Danh (bình Tân)
Mã số thuế:

0315606450

Địa chỉ: 98 Đường Bình Thành, Kp4, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 98, Binh Thanh Street, KP4, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of other new commodities in specialized stores)

Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-04-2019

Công Ty TNHH Bao Bì A.d.p Toàn Cầu
Mã số thuế:

0315597083

Địa chỉ: 55 Đường số 3, Khu phố 2, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 55, Street No 3, Quarter 2, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-03-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp