Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Bình Hưng Hòa- Quận Bình Tân- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Giáo Dục Bồi Dưỡng Và Luyện Thi Bình Minh
Mã số thuế:

0316117639

Địa chỉ: 06 Đường số 2, Khu Phố 6, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 06, Street No 2, Quarter 6, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 16-01-2020

Công Ty TNHH Tân Đạt Nhật
Mã số thuế:

0316102537

Địa chỉ: 1028/46/15 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1028/46/15 Tan Ky Tan Quy, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-01-2020

Công Ty TNHH Tm Vĩnh Trường Lộc
Mã số thuế:

0316099299

Địa chỉ: 123/8 Đường số 3, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 123/8, Street No 3, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nguyễn Thành Kim
Mã số thuế:

0316093138

Địa chỉ: 2/137 Đường Số 8, Khu Phố 19, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 2/137, Street No 8, Quarter 19, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú (Laundry, cleaning of textile and fur products)

Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 03-01-2020

Công Ty TNHH Mitavo
Mã số thuế:

0316084863

Địa chỉ: 185 Đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 185, Street No 5, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 02-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Haisancua.com
Mã số thuế:

0316087631

Địa chỉ: Số 33 Đường số 16, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 33, Street No 16, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Xuất Nhập Khẩu Lê Thùy
Mã số thuế:

0316084655

Địa chỉ: 53/30 Đường Số 5, Khu Phố 6, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 53/30, Street No 5, Quarter 6, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 26-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp