Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Bình Tân- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Air Conditioner
Mã số thuế:

0315514545

Địa chỉ: 3 Đường 29, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 3, Street 29, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-02-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Bất Động Sản Nguyên Lâm
Mã số thuế:

0315511985

Địa chỉ: Tầng 3 Cao Ốc An Lạc, 36-40 Đường Số 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 3rd Floor Cao Oc An Lac, 36- 40, Street No 7, An Lac A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-02-2019

Công Ty Cổ Phần Ngoại Ngữ Giáo Dục Tư Vấn Quốc Tế Thông Minh
Mã số thuế:

0315512058

Địa chỉ: 185 Đường số 19, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 185, Street No 19, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-02-2019

CÔNG TY TNHH PHÒNG CHUẨN TRỊ Y HỌC CỔ TRUYỀN THƯỢNG HẢI
Mã số thuế:

0315510212

 Điện thoại:

Địa chỉ: Số 290 Đường số 1, Phường Bình Trị Đông , Quận Bình Tân , TP Hồ Chí Minh
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 01/02/2019

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Dịch Vụ Golden Health (sức Khỏe Vàng)
Mã số thuế:

0315508284

Địa chỉ: 193/2/31 Đường Số 6, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 193/2/31, Street No 6, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of foodstuff in specialized stores)

Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31-01-2019

Công Ty TNHH Song Lâm Home
Mã số thuế:

0315507795

Địa chỉ: 600 Tỉnh Lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 600, Tinh Lo 10, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-01-2019

Công Ty TNHH Mtv Thể Dục Thể Thao Và Giải Trí Hmt
Mã số thuế:

0315506872

Địa chỉ: 57/1 Đường Số 16, Khu Phố 11, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 57/1, Street No 16, Quarter 11, Binh Hung Hoa A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giáo dục thể thao và giải trí (Sports and recreation education)

Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 30-01-2019

Công Ty TNHH Tfv Solutions
Mã số thuế:

0315505741

Địa chỉ: 151 Phan Anh, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 151 Phan Anh, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 29-01-2019

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Đại Lợi Group
Mã số thuế:

0315502973

Địa chỉ: Số 36-40 Đường số 7, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 36-40, Street No 7, An Lac A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-01-2019

Công Ty TNHH Unis
Mã số thuế:

0315502691

Địa chỉ: 49 Đường 57C, Khu Phố 9, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 49, 57C Street, Quarter 9, Tan Tao Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-01-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Tiari
Mã số thuế:

0315498036

Địa chỉ: 33/50 Đường Số 5, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 33/50, Street No 5, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 24-01-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp