Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Bình Tân- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Vast Shoes
Mã số thuế:

0316126665

Địa chỉ: 111/7C Đường Bình Thành , Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 111/7C, Binh Thanh Street, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2020

Công Ty TNHH Phú Gia Kim Thịnh
Mã số thuế:

0316121321

Địa chỉ: 357/31/25 Đường Tân Hòa Đông, KP13, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 357/31/25, Tan Hoa Dong Street, KP13, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2020

Công Ty TNHH Tài Thạnh
Mã số thuế:

0316126094

Địa chỉ: 634/2 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 16, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 634/2, Tinh Lo 10, Quarter 16, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm từ plastic (To exploit other forest products other than timber)

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-01-2020

Công Ty TNHH Quang Hy
Mã số thuế:

0316123230

Địa chỉ: 289 Đường Số 3 , Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 289, Street No 3, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Massage Võ Tắc Thiên
Mã số thuế:

0316123216

Địa chỉ: Số 410, Đường Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 410, Ma Lo Street, Binh Hung Hoa A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu Vinh Bửu Hợp Sinh
Mã số thuế:

0316125421

Địa chỉ: Số 9, Đường số 8C, Khu dân cư An Lạc, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 9, 8C Street, An Lac Residential Area, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất đồ gỗ xây dựng (Producing woodwork used for construction)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Thức Ăn Gia Súc Thuận Phát
Mã số thuế:

0316123262

Địa chỉ: 18 đường 35A, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 18, 35a Street, Tan Tao Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-01-2020

Công Ty TNHH Lt Cloud Technology
Mã số thuế:

0316123061

Địa chỉ: 18 Đường số 42, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 18, Street No 42, Tan Tao Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Đầu Tư Thương Mại Thanh Tân
Mã số thuế:

0316122702

Địa chỉ: Số 30 Đường 1B, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 30, 1B Street, Binh Tri Dong B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-01-2020

Công Ty TNHH Status Figure
Mã số thuế:

0316120991

Địa chỉ: 4A đường số 2, Khu phố 4, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 4a, Street No 2, Quarter 4, Binh Hung Hoa A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of household electrical appliances, beds, wardrobes, tables, chairs and similar interior furniture, light and electric light sets, other uncategorized household appliances in specialized stores )

Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp