Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Quận Bình Tân- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng Và Trang Trí Nội Thất Thiên Phúc
Mã số thuế:

0316664328

Địa chỉ: Số 23 Đường Số 7, Khu Dân Cư Hương Lộ 5, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 23, Street No 7, Huong Lo 5 Residential Area, An Lac Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-01-2021

CÔNG TY TNHH VẢI KHÔNG DỆT NAM KHANG
Mã số thuế:

0316667343

Địa chỉ: 112 Tây Lân, Phường Bình Trị Đông A , Quận Bình Tân , TP Hồ Chí Minh
Address: 112 Tay Lan, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác (Production of knitted fabrics, knitted fabrics and other nonwoven fabrics)

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 31/12/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT HOÀNG GIA SƠN
Mã số thuế:

0316658927

Địa chỉ: 895/5 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Bình Hưng Hòa A , Quận Bình Tân , TP Hồ Chí Minh
Address: 895/5 Tan Ky Tan Quy, Binh Hung Hoa A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04/01/2021

Công Ty TNHH Xnk Vật Tư Công Nghiệp Dũng Trí
Mã số thuế:

0316665610

Địa chỉ: 428/4A Khu phố 22, Đường Mã Lò, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 428/4a, Quarter 22, Ma Lo Street, Binh Hung Hoa A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-01-2021

Công Ty TNHH Máy Nông Nghiệp Cao Đạt
Mã số thuế:

0316661479

Địa chỉ: 1870/7a/38/1/2 đường tỉnh lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 1870/7a/38/1/2 Duong, Tinh Lo 10, Tan Tao Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp (Wholesale of agricultural machinery, equipment and spare parts)

Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-01-2021

Công Ty Cổ Phần Vitangis
Mã số thuế:

0316666572

Địa chỉ: 33 Đường số 3, Khu dân cư Hương lộ 5, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 33, Street No 3, Huong Lo 5 Residential Area, An Lac Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Thương Mại Và Dịch Vụ Lâm Thành
Mã số thuế:

0316665184

Địa chỉ: Số 346/8/1 Mã Lò, Khu Phố 6, Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 346/8/1 Ma Lo, Quarter 6, Binh Tri Dong A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Phúc Khởi Nguyên
Mã số thuế:

0316651738

Địa chỉ: 11/9 đường 13 Khu dân cư Nam Long, Khu phố 2, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 11/9, Street 13, Nam Long Residential Area, Quarter 2, An Lac Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Phường An Lạc, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

Công Ty TNHH Cơ Khí Xây Dựng Minh Nghi Steel
Mã số thuế:

0316657352

Địa chỉ: 38/61/13 Đường số 2, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 38/61/13, Street No 2, Binh Hung Hoa B Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

Công Ty TNHH Mỹ Thuật Lộc Phát
Mã số thuế:

0316654400

Địa chỉ: 24/29/19 Miếu Gò Xoài, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 24/29/19 Mieu Go Xoai, Binh Hung Hoa A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa (Producing wrinkle paper, wrinkle board, packages from paper and board )

Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

Công Ty TNHH P & L Land
Mã số thuế:

0316666364

Địa chỉ: Số 09 đường 5B, Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 09, 5B Street, An Lac A Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Phường An Lạc A, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

Công Ty TNHH Kỹ Thuật Công Nghệ Hùng Cường
Mã số thuế:

0316661260

Địa chỉ: 109 Đường số 16, Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 109, Street No 16, Binh Hung Hoa Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (Wholesale of computers, peripheral devices and software)

Phường Bình Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

Công Ty TNHH Skysmart Group
Mã số thuế:

0316666082

Địa chỉ: 588/3/28A Tỉnh lộ 10, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 588/3/28a, Tinh Lo 10, Binh Tri Dong Ward, Binh Tan District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 04-01-2021

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp