Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Phong Phú- Huyện Bình Chánh- Hồ Chí Minh

Công Ty Cổ Phần Merckdico Pharma
Mã số thuế:

0316110295

Địa chỉ: Số 16, Đường số 13, KDC Phong Phú, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 16, Street No 13, KDC Phong Phu, Phong Phu Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-01-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thương Mại K-supper
Mã số thuế:

0316098457

Địa chỉ: Số 4 Đường 15, Khu Dân Cư Ấp 5, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 4, Street 15, Ap 5 Residential Area, Phong Phu Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 07-01-2020

Công Ty TNHH Mon Baby Care
Mã số thuế:

0316064761

Địa chỉ: E10/296B, Quốc lộ 50, Ấp 5, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: E10/296b, Highway 50, Hamlet 5, Phong Phu Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Jps
Mã số thuế:

0316059592

Địa chỉ: Số 1 Đường số 6, Khu dân cư Gia Hoà, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 1, Street No 6, Gia Hoa Residential Area, Phong Phu Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Mcj
Mã số thuế:

0316057034

Địa chỉ: Số 29 đường Tigon, lô K15, KDC Phong Phú, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 29, Tigon Street, Lot K15, KDC Phong Phu, Phong Phu Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-12-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Đầu Tư Thống Nhất
Mã số thuế:

0316050575

Địa chỉ: 22 Đường 13, Khu Dân Cư Phong Phú, Ấp 5, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 22, Street 13, Phong Phu Residential Area, Hamlet 5, Phong Phu Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-12-2019

Công Ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Sản Xuất Thương Mại Nông Sản Sạch Trường Thịnh Phát
Mã số thuế:

0316048255

Địa chỉ: Số 92 Đường số 12, Khu dân cư Phong Phú 4, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 92, Street No 12, Phong Phu 4 Residential Area, Phong Phu Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 05-12-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Zen Group
Mã số thuế:

0316008414

Địa chỉ: 39 đường số 9, khu dân cư Phong Phú 5, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 39, Street No 9, Phong Phu 5 Residential Area, Phong Phu Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-11-2019

Công Ty TNHH Up&ups Logistics
Mã số thuế:

0315985463

Địa chỉ: 139, đường số 3, Khu dân cư GreenLife 13C Nguyễn Văn Linh, Ấp 5, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 139, Street No 3, Greenlife 13C Nguyen Van Linh Residential Area, Hamlet 5, Phong Phu Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 28-10-2019

Công Ty TNHH Novell
Mã số thuế:

0315982303

Địa chỉ: Số 151, Đường Số 1, Khu Dân Cư Conic, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 151, Street No 1, Conic Residential Area, Phong Phu Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 25-10-2019

Công Ty TNHH Dầu Nhật Hoàng
Mã số thuế:

0315971407

Địa chỉ: E7/209E Quốc Lộ 50, Ấp 5, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: E7/209e, Highway 50, Hamlet 5, Phong Phu Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 22-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp