Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Bình Hưng- Huyện Bình Chánh- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Mộc Mạc House
Mã số thuế:

0316157656

Địa chỉ: Số 9, Đường số 22, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 9, Street No 22, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-02-2020

Công Ty TNHH Vườn Xanh Group
Mã số thuế:

0316142522

Địa chỉ: Số E4.26,khu dân cư Ehomes Nam Sài Gòn,đường Nguyễn Văn Linh, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No E4.26, Ehomes Nam Sai Gon Residential Area, Nguyen Van Linh Street, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-02-2020

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phương Nam Auto
Mã số thuế:

0316142868

Địa chỉ: Số 2, Đường số 1C, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 2, 1C Street, KDC Trung Son, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (Maintenance, repair of automobiles and other motor vehicles )

Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-02-2020

Công Ty Cổ Phần Vương Vân
Mã số thuế:

0316153147

Địa chỉ: Số 29 Đường Số 2, Khu Dân Cư Rạch Bà Tánh, Ấp 5, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 29, Street No 2, Rach Ba Tanh Residential Area, Hamlet 5, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 20-02-2020

Công Ty TNHH Dịch Vụ Kế Toán Đại Đình Phát
Mã số thuế:

0316149983

Địa chỉ: A21/8B Quốc lộ 50, Ấp 1, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: A21/8b, Highway 50, Hamlet 1, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế (Accounting, auditing and taxation consultancy practice)

Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 18-02-2020

Công Ty TNHH Aq Development (asia) Limited - Vietnam
Mã số thuế:

0316145971

Địa chỉ: 48 Đường 11, Khu Dân Cư Trung Sơn - Himlam, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 48, Street 11, Trung Son - Himlam Residential Area, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Restaurants and mobile food services)

Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-02-2020

Công Ty TNHH Aqbooking.com Limited -vietnam
Mã số thuế:

0316146252

Địa chỉ: 48 Đường 11, Khu dân cư Trung Sơn - Himlam, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 48, Street 11, Trung Son - Himlam Residential Area, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu (Other uncategorized business assistant services)

Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 17-02-2020

Công Ty TNHH Minh Phước Kangen - Sài Gòn
Mã số thuế:

0316141688

Địa chỉ: Số 138 đường số 3, Ấp 4B, Tổ 228, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 138, Street No 3, 4B Hamlet, Civil Group 228, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-02-2020

Công Ty TNHH Dv Tm May Túi Xách Đức Đạt
Mã số thuế:

0316138727

Địa chỉ: 13 Đường số 6, Khu dân cư T30, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 13, Street No 6, T30 Residential Area, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên đệm (Producing suitcases, bags and other similar products, producing cushioned saddles )

Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-02-2020

Công Ty TNHH Thực Phẩm Tâm Ngân
Mã số thuế:

0316140638

Địa chỉ: C8/4A2 Phạm Hùng, Ấp 4, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: C8/4a2 Pham Hung, Hamlet 4, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-02-2020

Công Ty Cổ Phần Tm Dv Tđ Đồng Tiền
Mã số thuế:

0316123015

Địa chỉ: Số 5, Đường số 15, KDC Him Lam 6A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 5, Street No 15, KDC Him Lam 6a, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 21-01-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp