Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Liên Doanh Vina-Bat

Ngày thành lập: 21-05-2016

Địa chỉ: Lô G3, đường số 1, khu công nghiệp Thạnh Lộc - Xã Thạnh Lộc - Huyện Châu Thành - Kiên Giang
Address: Lot G3, Street No 1, Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Sản xuất sản phẩm thuốc lá (Producing tobacco products)

Mã số thuế 0312627283-002
Tên v.tắt/giao dịch VINA-BAT JV CHI NHáNH KIêN GIANG
Nơi đ.ký nộp thuế Cục Thuế Tỉnh Kiên Giang
Người đại diện Vũ Tuấn Phong
Địa chỉ N.Đ.diện Lô G3, đường số 1, khu công nghiệp Thạnh Lộc - Xã Thạnh Lộc - Huyện Châu Thành - Kiên Giang
Delegate address Lot G3, Street No 1, Thanh Loc Industrial Zone, Thanh Loc Commune, Chau Thanh District, Kien Giang Province
Các loại thuế
  • Giá trị gia tăng
  • Thu nhập doanh nghiệp
  • Thu nhập cá nhân
  • Môn bài
Cách tính thuế Trực tiếp doanh thu

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính