Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Bình Chánh- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐÔNG Á
Mã số thuế:

0315481755

Địa chỉ: D20/24/1A Võ Văn Vân, ấp 4A, Xã Vĩnh Lộc B , Huyện Bình Chánh , TP Hồ Chí Minh
Address: D20/24/1a Vo Van Van, 4a Hamlet, Vinh Loc B Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/01/2019

CÔNG TY TNHH CÔNG ÍCH PHÁT TÀI LỢI
Mã số thuế:

0315470263

Địa chỉ: C3/18E Đoàn Nguyễn Tuấn, ấp 3, Xã Tân Quý Tây , Huyện Bình Chánh , TP Hồ Chí Minh
Address: C3/18e Doan Nguyen Tuan, Hamlet 3, Tan Quy Tay Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt (House and other works cleaning services)

Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/01/2019

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng Nguyên Phát
Mã số thuế:

0315466940

Địa chỉ: B14/24B Đường Liên Ấp 123, Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: B14/24b, Lien Ap 123 Street, Hamlet 2, Vinh Loc B Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 08-01-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất Dương Hồ
Mã số thuế:

0315471813

Địa chỉ: D15/10C Võ Văn Vân, Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: D15/10c Vo Van Van, Hamlet 4, Vinh Loc B Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-01-2019

Công Ty TNHH Danh Hân
Mã số thuế:

0315469557

Địa chỉ: C7/17E65 Ấp 4, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: C7/17e65 Ap 4, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép (Wholesale of cloth, garments and footwear)

Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-01-2019

Công Ty TNHH Đại Dủ
Mã số thuế:

0315474123

Địa chỉ: E20/10 Đường 20A, Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: E20/10, 20a Street, Hamlet 5, Vinh Loc B Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chuẩn bị mặt bằng (Preparing construction sites)

Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-01-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp