Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Bình Chánh- Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM HOÀNG VIỆT LONG
Mã số thuế:

0316381841

Địa chỉ: Số 1 Đường số 15 khu phong phú 4, Xã Phong Phú , Huyện Bình Chánh , TP Hồ Chí Minh
Address: No 1, 15 Khu Phong Phu 4 Street, Phong Phu Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of medication, medical equipment, cosmetic and hygiene products in specialized stores )

Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/07/2020

Công Ty TNHH Cke
Mã số thuế:

0316384779

Địa chỉ: 29A/2 Quốc Lộ 1A, Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 29 A/2, 1a Highway, An Phu Tay Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (Producing beds, wardrobes, tables, chairs)

Xã An Phú Tây, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-07-2020

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Thực Phẩm Food Sài Gòn
Mã số thuế:

0316383736

Địa chỉ: D11/21C Quách Điêu, Tổ 26, Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: D11/21C Quach Dieu, Civil Group 26, Hamlet 4, Vinh Loc A Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn thực phẩm (Wholesale of food products)

Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15-07-2020

Công Ty TNHH Minh Thiên Hải
Mã số thuế:

0316384426

Địa chỉ: C5/BC158 Tân Liêm, KĐC số 4, ấp 3, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: C5/BC158 Tan Liem, KDC So 4, Hamlet 3, Phong Phu Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-07-2020

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP THANH KHANG
Mã số thuế:

0316385317

Địa chỉ: G4/3B Đường lô 2 ,ấp 7, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: G4/3B Duong, Lot 2, Hamlet 7, Le Minh Xuan Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/07/2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KIM THÀNH KHÔI
Mã số thuế:

0316384923

Địa chỉ: Số E3/87A Đường Thới Hòa, Ấp 5, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No E3/87a, Thoi Hoa Street, Hamlet 5, Vinh Loc A Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/07/2020

CÔNG TY TNHH 115 AN TÂM
Mã số thuế:

0316386078

Địa chỉ: A31/23A2 Ấp 1, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: A31/23a2 Ap 1, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu (Other medical activities not classified in any category)

Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/07/2020

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG HOÀNG ĐỈNH
Mã số thuế:

0316385116

Địa chỉ: B6/8 Đường Liên ấp 2 - 6, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: B6/8, Lien Ap 2 - 6 Street, Vinh Loc A Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14/07/2020

Công Ty TNHH Bất Động Sản Phát Mạnh
Mã số thuế:

0316379218

Địa chỉ: Số C9/108 Đường Lại Hùng Cường, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No C9/108, Lai Hung Cuong Street, Vinh Loc B Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-07-2020

Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Thực Phẩm Ngon
Mã số thuế:

0316381739

Địa chỉ: Số 21/2B, Ấp 3, Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 21/2B, Hamlet 3, Tan Quy Tay Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Tân Quý Tây, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 13-07-2020

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN ĐẤT VIỆT
Mã số thuế:

0316378648

Địa chỉ: Số C9/16V1 Đường Lại Hùng Cường, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No C9/16V1, Lai Hung Cuong Street, Hamlet 3, Vinh Loc B Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10/07/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp