Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Bình Chánh- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Mtv Sản Xuất Thương Mại Kim Loan
Mã số thuế:

0316060044

Địa chỉ: A8/10A đường Kênh Trung Ương, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: A8/10a, Kenh Trung Uong Street, Vinh Loc A Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít (Producing paint, varnish and similar paint substances; producing printing ink and mastic resin )

Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 12-12-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Kinh Doanh Diệu Hiền
Mã số thuế:

0316062637

Địa chỉ: Số 511TBDD11 đường Thích Thiện Hòa, ấp 5, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 511TBDD11, Thich Thien Hoa Street, Hamlet 5, Le Minh Xuan Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Producing other uncategorized metal products)

Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-12-2019

Công Ty TNHH Mtv Kim Xuyến Global
Mã số thuế:

0316063013

Địa chỉ: C3/16/13 đường Phạm Hùng, ấp 4, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: C3/16/13, Pham Hung Street, Hamlet 4, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Vận Tải Tuấn Sang
Mã số thuế:

0316060358

Địa chỉ: E7/150 Thế Lữ, Ấp 6, Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: E7/150 The Lu, Hamlet 6, Tan Nhut Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân Nhựt, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-12-2019

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoa Dự
Mã số thuế:

0316062556

Địa chỉ: Số B2/22 đường Mai Bá Hương, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No B2/22, Mai Ba Huong Street, Le Minh Xuan Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-12-2019

Công Ty TNHH Điện Máy - Nội Thất Thịnh Phát
Mã số thuế:

0316060301

Địa chỉ: B4/29 đường Võ Văn Vân, Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: B4/29, Vo Van Van Street, Hamlet 2, Vinh Loc B Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Jps
Mã số thuế:

0316059592

Địa chỉ: Số 1 Đường số 6, Khu dân cư Gia Hoà, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 1, Street No 6, Gia Hoa Residential Area, Phong Phu Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 10-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nhựa Mỹ Anh
Mã số thuế:

0316057563

Địa chỉ: C10/14 Đường Kinh Trung Ương, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: C10/14, Kinh Trung Uong Street, Hamlet 3, Vinh Loc A Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Năm Nhỏ (bonsai)
Mã số thuế:

0316057796

Địa chỉ: C1/21B Đường Bùi Thanh Khiết, Khu phố 3, Thị Trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: C1/21B, Bui Thanh Khiet Street, Quarter 3, Tan Tuc Town, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa, cây cảnh (Grow vegetables, beans and flowers)

Thị trấn Tân Túc, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Vận Tải Hồng Tâm Phát
Mã số thuế:

0316058990

Địa chỉ: D2/10, Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: D2/10, Hamlet 4, Vinh Loc B Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-12-2019

Công Ty TNHH Mcj
Mã số thuế:

0316057034

Địa chỉ: Số 29 đường Tigon, lô K15, KDC Phong Phú, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 29, Tigon Street, Lot K15, KDC Phong Phu, Phong Phu Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-12-2019

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Dược Phẩm Phú Sĩ.
Mã số thuế:

0316055421

Địa chỉ: Số 98, Đường số 3, Khu dân cư Trung Sơn, Ấp 4B, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: No 98, Street No 3, Trung Son Residential Area, 4B Hamlet, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-12-2019

Công Ty TNHH Jinxiu
Mã số thuế:

0316050832

Địa chỉ: 03 Đường số 6B, KDC Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 03, 6B Street, KDC Trung Son, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ khác (Other passenger transport)

Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-12-2019

Công Ty TNHH Sx - Dv - Tm Hoàng Bình
Mã số thuế:

0316055855

Địa chỉ: C6/9 Đường Lê Đình Chi, Ấp 3, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: C6/9, Le Dinh Chi Street, Hamlet 3, Le Minh Xuan Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 06-12-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp