Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Bình Chánh- Hồ Chí Minh

Công Ty TNHH Công Nghiệp Vũ Phong
Mã số thuế:

0315956409

Địa chỉ: E12/347B Quốc Lộ 50, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: E12/347b, Highway 50, Phong Phu Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH Zem
Mã số thuế:

0315955356

Địa chỉ: B3/58 Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: B3/58 Ap 2, Vinh Loc A Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Hoạt động thiết kế chuyên dụng (Specialized design)

Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Dht Sài Gòn
Mã số thuế:

0315956818

Địa chỉ: 79 Đường số 8, Khu dân cư Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: 79, Street No 8, Trung Son Residential Area, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Phát Triển Giáo Dục Tài Tâm
Mã số thuế:

0315953824

Địa chỉ: A3/31F Tỉnh lộ 10, Ấp 1, Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: A3/31f, Tinh Lo 10, Hamlet 1, Le Minh Xuan Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Cung ứng và quản lý nguồn lao động (Provision and management of labour resources)

Xã Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH Dịch Vụ Sản Xuất Kỹ Thuật Nnk
Mã số thuế:

0315950647

Địa chỉ: C16/10A Tổ 13, Ấp 3A, Đường Liên Ấp 234, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: C16/10a To 13, 3a Hamlet, Lien Ap 234 Street, Vinh Loc A Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 11-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Thiết Kế - Xây Dựng Thanh Vân
Mã số thuế:

0315956328

Địa chỉ: F5/9D/14K Ấp 6C, Đường Liên Ấp 2-6, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: F5/9D/14K Ap 6C, Lien Ap 2-6 Street, Vinh Loc A Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Vận Tải Hưng Bảo Trí
Mã số thuế:

0315953253

Địa chỉ: D10/17G Nữ Dân Công, Ấp 4, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: D10/17G Nu Dan Cong, Hamlet 4, Vinh Loc A Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 14-10-2019

Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Kiến Trúc - Xây Dựng Tân Sao Việt
Mã số thuế:

0315951697

Địa chỉ: A35/30JR2 Ấp 3B, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: A35/30jr2 Ap 3B, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng An Gia Phú
Mã số thuế:

0315943544

Địa chỉ: F13/44V Ấp 6A, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: F13/44V Ap 6a, Vinh Loc A Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Udipharm
Mã số thuế:

0315949352

Địa chỉ: C7/27A23 Ấp 4A, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: C7/27a23 Ap 4a, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình (Wholesale of other household appliances)

Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Mtv Du Lịch Vận Tải Thành Đạt
Mã số thuế:

0315944629

Địa chỉ: C15/26 ấp 3, Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: C15/26 Ap 3, Binh Chanh Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (Passenger road transport in urban and suburban areas (excluding bus transport) )

Xã Bình Chánh, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-10-2019

Công Ty TNHH Mtv Dv Ngọc Tiên
Mã số thuế:

0315947179

Địa chỉ: C4/18 Phạm Hùng ấp 4, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: C4/18 Pham Hung Ap 4, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản (Processing and preserving aquaculture products and products derived from aquaculture produce )

Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-10-2019

Doanh Nghiệp Tư Nhân Giặt Sấy Huỳnh Thị Như Quỳnh
Mã số thuế:

0315948165

Địa chỉ: C21/20F3, Ấp 3, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh
Address: C21/20F3, Hamlet 3, Vinh Loc A Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú (Laundry, cleaning of textile and fur products)

Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 09-10-2019

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp