Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH RITARA
Mã số thuế:

0316383729

Địa chỉ: 68/4 Huỳnh Thúc Kháng, Phường Bến Thành , Quận 1 , TP Hồ Chí Minh
Address: 68/4 Huynh Thuc Khang, Ben Thanh Ward, District 1, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/07/2020

CÔNG TY TNHH LONG GIA THÀNH GROUP
Mã số thuế:

0316379994

Địa chỉ: Số 8 Đường 1, Khu Phố 4, Phường An Phú , Quận 2 , TP Hồ Chí Minh
Address: No 8, Street 1, Quarter 4, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường An Phú, Quận 2, Hồ Chí Minh

Ngày thành lập: 15/07/2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp