Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vị Đông- Huyện Vị Thủy- Hậu Giang

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Minh Châu
Mã số thuế:

6300304779

Địa chỉ: Kênh Trầm Cửa, ấp 4, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang
Address: Kenh Tram Cua, Hamlet 4, Vi Dong Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 05-07-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Phương Ninh
Mã số thuế:

6300296662

Địa chỉ: Số 312, ấp 7, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 312, Hamlet 7, Vi Dong Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of apparel, footwear, leather and leatherette goods in specialized stores )

Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 15-01-2018

Công Ty TNHH Tư Vấn Và Đầu Tư Xây Dựng Trường Phát
Mã số thuế:

6300294954

Địa chỉ: Số 155, ấp 8, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 155, Hamlet 8, Vi Dong Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 14-12-2017

Doanh Nghiệp Tư Nhân Lê Văn Châu
Mã số thuế:

6300293693

Địa chỉ: Ấp 1A, đường 931C, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang
Address: 1a Hamlet, 931C Street, Vi Dong Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 03-11-2017

CHI NHÁNH 4 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG OANH
Mã số thuế:

6300290678-004

Địa chỉ: Số 204, tỉnh lộ 932, Xã Vị Đông , Huyện Vị Thủy , Hậu Giang
Address: No 204, Tinh Lo 932, Vi Dong Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 16/10/2017

Doanh Nghiệp Tư Nhân Ngô Văn Tường
Mã số thuế:

6300292040

Địa chỉ: Ấp 1A, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang
Address: 1a Hamlet, Vi Dong Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 08-09-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Chí Tâm
Mã số thuế:

6300290808

Địa chỉ: Số 79 ấp 6, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 79 Hamlet 6, Vi Dong Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 03-08-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm Dv Nguyễn Phạm
Mã số thuế:

6300288051

Địa chỉ: Số 600, ấp 1A, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 600, 1a Hamlet, Vi Dong Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 03-05-2017

1 2 3 4 5 6 Tiếp