Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Vị Thủy- Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NĂM MẠNH
Mã số thuế:

6300312480

Địa chỉ: ấp 4, Thị trấn Nàng Mau , Huyện Vị Thủy , Hậu Giang
Address: Hamlet 4, Nang Mau Town, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 09/01/2019

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH CƠ KHÍ MINH THÔNG
Mã số thuế:

6300311790

Địa chỉ: Đại lộ Võ Nguyên Giáp, ấp 7, Xã Vị Trung , Huyện Vị Thủy , Hậu Giang
Address: Dai Lo Vo Nguyen Giap, Hamlet 7, Vi Trung Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 03/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT VỊ THỦY
Mã số thuế:

6300310490

Địa chỉ: đường Hùng Vuơng, ấp 4, Thị trấn Nàng Mau , Huyện Vị Thủy , Hậu Giang
Address: Hung Vuong Street, Hamlet 4, Nang Mau Town, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT VỊ THỦY
Mã số thuế:

6300310518

Địa chỉ: đường Hùng Vuơng, ấp 4, Thị trấn Nàng Mau , Huyện Vị Thủy , Hậu Giang
Address: Hung Vuong Street, Hamlet 4, Nang Mau Town, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT VỊ THỦY
Mã số thuế:

6300310483

Địa chỉ: đường Hùng Vuơng, ấp 4, Thị trấn Nàng Mau , Huyện Vị Thủy , Hậu Giang
Address: Hung Vuong Street, Hamlet 4, Nang Mau Town, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT - CCT VỊ THỦY
Mã số thuế:

6300310500

Địa chỉ: đường Hùng Vuơng, ấp 4, Thị trấn Nàng Mau , Huyện Vị Thủy , Hậu Giang
Address: Hung Vuong Street, Hamlet 4, Nang Mau Town, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20/12/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC THANH TUYỀN
Mã số thuế:

6300309826

Địa chỉ: Số 130, 132 ấp 01, Thị trấn Nàng Mau , Huyện Vị Thủy , Hậu Giang
Address: No 130, 132 Hamlet 01, Nang Mau Town, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 18/12/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu Sơn Vy
Mã số thuế:

6300307794

Địa chỉ: Số 203, quốc lộ 61, Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 203, Highway 61, Vi Thang Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Vị Thắng, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 03-10-2018

Công Ty TNHH Tm - Dv - Xd Âu Châu
Mã số thuế:

6300307385

Địa chỉ: Ấp 9, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang
Address: Hamlet 9, Vi Trung Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of books, newspapers, magazines and stationery in specialized stores )

Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 21-09-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Tin Học Minh Châu
Mã số thuế:

6300304779

Địa chỉ: Kênh Trầm Cửa, ấp 4, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang
Address: Kenh Tram Cua, Hamlet 4, Vi Dong Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 05-07-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp