Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Tiến- Thành phố Vị Thanh- Hậu Giang

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Ý Thành
Mã số thuế:

6300291833

Địa chỉ: Số 292 Ấp Thạnh Quới, Xã Tân Tiến, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 292 Thanh Quoi Hamlet, Tan Tien Commune, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân Tiến, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 31-08-2017

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hamaco Vị Thanh
Mã số thuế:

6300285815

Địa chỉ: Số 34/9 Quốc lộ 61, ấp Mỹ Hiệp 1, Xã Tân Tiến, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 34/9, Highway 61, My Hiep 1 Hamlet, Tan Tien Commune, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Tân Tiến, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 10-03-2017