Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Game Abiu

Ngày thành lập (Founding date): 06-01-2021

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu GiangGoogle Map Bản đồ
Address: Tran Hung Dao Street, Iii Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Mã số thuế:
Enterprise code:
6300339309
Điện thoại/ Fax:0906737656
Nơi đ.ký nộp thuế:
Pay into:
Chi cục thuế Hậu Giang
Người đại diện:
Representative:
Đoàn Minh Hiếu

Ngành Đ.ký kinh doanh của Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Game Abiu

Bản đồ vị trí Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Game Abiu

Google Map Xem trên Google Maps

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính