Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Nông Nghiệp Xanh Đại Phát

Ngày thành lập: 05-11-2018

Địa chỉ: Đường Hùng Vương, Khu vực 4, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: Hung Vuong Street, Khu Vuc 4, V Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Hoạt động dịch vụ trồng trọt (Cultivation service activities)

Mã số thuế 6300308702
Tên v.tắt/giao dịch Dai Phat Green Agricultural Company Limited
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Hậu Giang
Người đại diện Nguyễn Hồng Ngoan

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nông Nghiệp Xanh Đại Phát

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính