Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Thương Mại Quốc Chiến

Ngày thành lập: 06-03-2018

Địa chỉ: Số 180B, Trần Hưng Đạo, khu vực 4, Phường VII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 180B, Tran Hung Dao, Khu Vuc 4, Vii Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Xây dựng nhà các loại (Construction of buildings)

Mã số thuế 6300298839
Tên v.tắt/giao dịch Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Thương Mại Quốc Chiến
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Hậu Giang
Người đại diện Nguyễn Quốc Chiến

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Mtv Xây Dựng Thương Mại Quốc Chiến

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính