Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Công Ty Cổ Phần Chế Biến Dứa Hậu Giang

Ngày thành lập: 04-04-2018

Địa chỉ: Số 7, đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu vực 2, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 7, Dai Lo Vo Nguyen Giap, Khu Vuc 2, V Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Chế biến và bảo quản rau quả (Processing and preserving fruit and vegetables)

Mã số thuế 6300299906
Tên v.tắt/giao dịch Haugiang Pineapple Joint Stock Company
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế Hậu Giang
Người đại diện Lương Đoàn Bích Hạnh

Ngành Đ.ký kinh doanh của Công Ty CP Chế Biến Dứa Hậu Giang

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính