Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Vị Thanh- Hậu Giang

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tiết Cuội
Mã số thuế:

6300308149

Địa chỉ: Số 969 đường Trần Hưng Đạo, Khu vực 1, Phường VII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 969, Tran Hung Dao Street, Khu Vuc 1, Vii Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 16-10-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hgsoft
Mã số thuế:

6300306656

Địa chỉ: số 10 Trần Quang Diệu, Phường I, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 10 Tran Quang Dieu, I Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 28-08-2018

Công Ty CP Đầu Tư Và Thương Mại Lê Nguyễn
Mã số thuế:

6300306663

Địa chỉ: Khu chức năng số 2 và 3, cụm CN - TTCN Vị Thanh, Phường VII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: Khu Chuc Nang So 2 Va 3, Cn - Ttcn Vi Thanh Cluster, Vii Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú) (Making garments (except for garments made from fur))

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 28-08-2018

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VINH PHÁT
Mã số thuế:

6300306173

Địa chỉ: Lô A2, đường số 6, Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Khu vực 4, Phường VII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: Lot A2, Street No 6, Cong Nghiep - Tieu Thu Cong Nghiep Cluster, Khu Vuc 4, Vii Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Chế biến và bảo quản rau quả (Processing and preserving fruit and vegetables)

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 14/08/2018

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Dịch Vụ Thiên Ngọc
Mã số thuế:

6300306134

Địa chỉ: Lô A1, đường số 06, Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nhiệp, Phường VII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: Lot A1, Street No 06, Cong Nghiep - Tieu Thu Cong Nhiep Cluster, Vii Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 14-08-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Và Dịch Vụ Trần Hiếu
Mã số thuế:

6300305620

Địa chỉ: Số 53, Nguyễn Văn Trỗi, khu vực 1, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 53, Nguyen Van Troi, Khu Vuc 1, Iii Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển (Leasing machines, equipment and other tangible equipment)

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 26-07-2018

Công Ty TNHH Mtv Thiết Bị Điện Nước Hđ
Mã số thuế:

6300305490

Địa chỉ: Số A7, lô 56, đường số 6, khu dân cư 586, kv4, Phường VII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: No A7, Lot 56, Street No 6, Residential Area 586, Kv4, Vii Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20-07-2018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU MINH ANH
Mã số thuế:

6300305250

Địa chỉ: Ấp Thạnh Phú, Xã Hoả Lựu, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: Thanh Phu Hamlet, Hoa Luu Commune, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Hoả Lựu, Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 12/07/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Minh Tân
Mã số thuế:

6300305162

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Phường VII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: Cong Nghiep - Tieu Thu Cong Nghiep Cluster, Vii Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 11-07-2018

Doanh Nghiệp Tư Nhân Máy Game
Mã số thuế:

6300304899

Địa chỉ: 25/7 Đồng Khởi, khu vực 3, Phường VII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: 25/7 Dong Khoi, Khu Vuc 3, Vii Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 09-07-2018

Công Ty TNHH Htc Hậu Giang
Mã số thuế:

6300304803

Địa chỉ: Số 09, Triệu Quang Phục, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 09, Trieu Quang Phuc, V Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 06-07-2018

1 2 3 4 5 Tiếp