Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Thành phố Vị Thanh- Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Game Abiu
Mã số thuế:

6300339309

 Điện thoại:

0906737656

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, Phường III, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: Tran Hung Dao Street, Iii Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 06-01-2021

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Game Điện Tử Tấn Hùng
Mã số thuế:

6300339475

Địa chỉ: Cạnh nhà 167, Lê Hồng Phong, khu vực 7, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: Canh Nha 167, Le Hong Phong, Khu Vuc 7, V Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 06-01-2021

Công Ty TNHH Mtv Tmdv Nguyễn Gia
Mã số thuế:

6300338922

 Điện thoại:

0937637647

Địa chỉ: 105/1 Lê Hồng Phong, Khu vực 4, Phường IV, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: 105/1 Le Hong Phong, Khu Vuc 4, Iv Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized education)

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 24-12-2020

Công Ty TNHH Auto Thái Huy
Mã số thuế:

6300338471

 Điện thoại:

0988325757

Địa chỉ: Đại Lộ Võ Nguyên Giáp, Phường IV, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: Dai Lo Vo Nguyen Giap, Iv Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Wholesale of automobiles and other motor vehicles)

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 18-12-2020

Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Xây Lắp Hương Giang
Mã số thuế:

6300337654

 Điện thoại:

0962509999

Địa chỉ: Hẻm 25 đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực 3, Phường IV, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: Hem 25, Nguyen Thi Minh Khai Street, Khu Vuc 3, Iv Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí (Installing water supply and drainage, radiator and airconditioning systems )

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 07-12-2020

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Vanco
Mã số thuế:

6300337397

 Điện thoại:

0936319636

Địa chỉ: Số 71, Hải Thượng Lãn Ông, khu vực 1, Phường I, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 71, Hai Thuong Lan Ong, Khu Vuc 1, I Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 30-11-2020

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHÚC HUY LONG
Mã số thuế:

6300337238

 Điện thoại:

0903777888

Địa chỉ: Số 115/63, đường Võ Văn Kiệt, KV2, Phường V, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 115/63, Vo Van Kiet Street, KV2, V Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 26/11/2020

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG MINH PHÁT
Mã số thuế:

6300336996

 Điện thoại:

0918804878

Địa chỉ: Số 12 đường Huỳnh Phan Hộ, Khu vực 1, Phường III , Thành phố Vị Thanh , Hậu Giang
Address: No 12, Huynh Phan Ho Street, Khu Vuc 1, Iii Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình điện (Construction of electricity works)

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20/11/2020

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHẢI PHÚ
Mã số thuế:

6300336837

Địa chỉ: Số 11, Trần Hưng Đạo, Khu vực 4, Phường V , Thành phố Vị Thanh , Hậu Giang
Address: No 11, Tran Hung Dao, Khu Vuc 4, V Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 16/11/2020

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Sông Hậu
Mã số thuế:

6300336523

 Điện thoại:

0868736116

Địa chỉ: Số Lô A1-A2 đường số 01, Khu vực 4, Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, Phường VII, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: So, Lot A1-A2, Street No 01, Khu Vuc 4, Cong Nghiep - Tieu Thu Cong Nghiep Cluster, Vii Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Producing concrete and products from cement and gypsum)

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 11-11-2020

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp