Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Phước Hưng- Huyện Phụng Hiệp- Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH NHẬT
Mã số thuế:

6300311825

Địa chỉ: Số 121, ấp Phó Đường, Xã Tân Phước Hưng , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: No 121, Pho Duong Hamlet, Tan Phuoc Hung Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI XÂY DỰNG THANH SỰ
Mã số thuế:

6300308759

Địa chỉ: Số 162, ấp Phú Mỹ, Xã Tân Phước Hưng , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: No 162, Phu My Hamlet, Tan Phuoc Hung Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 06/11/2018

Công Ty TNHH Maxiff
Mã số thuế:

6300305973

Địa chỉ: Ấp Mùa Xuân, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang
Address: Mua Xuan Hamlet, Tan Phuoc Hung Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản (Producing animal feed, poultry feed and aquaculture feed)

Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 09-08-2018

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Giải Trí Phương Thảo
Mã số thuế:

2100598644-008

 Điện thoại:

0907.229.153

Địa chỉ: ấp Mỹ Phú - Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
Address: My Phu Hamlet, Tan Phuoc Hung Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 22-12-2015

Chi Nhánh Dntn Dịch Vụ Giải Trí Phương Thảo
Mã số thuế:

2100598644-005

 Điện thoại:

0907.229.153

Địa chỉ: ấp Tân Phú B - Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
Address: Tan Phu B Hamlet, Tan Phuoc Hung Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 03-12-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Mua Bán Mía Nguyễn Huệ
Mã số thuế:

6300265696

 Điện thoại:

0977.926.477

Địa chỉ: Số 290 ấp Mỹ Thanh - Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
Address: No 290 My Thanh Hamlet, Tan Phuoc Hung Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 18-09-2015

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Xây Dựng Viễn Thông Abc
Mã số thuế:

6300247270

 Điện thoại:

0964.491.111

Địa chỉ: số 148, ấp Thành Viên - Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
Address: No 148, Thanh Vien Hamlet, Tan Phuoc Hung Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 09-05-2014

Công Ty TNHH Thương Mại Xăng Dầu Tâm Vân
Mã số thuế:

6300231464

 Điện thoại:

0918.234.796

Địa chỉ: Mỹ Phú - Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
Address: My Phu, Tan Phuoc Hung Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 22-08-2013

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Gia Khang
Mã số thuế:

6300230083

 Điện thoại:

0906.908.198

Địa chỉ: Số 177, ấp Tân Phú B2 - Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
Address: No 177, Tan Phu B2 Hamlet, Tan Phuoc Hung Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 23-07-2013

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Hồng Quân 10
Mã số thuế:

1800278768-002

 Điện thoại:

(0293) 1387231

Địa chỉ: ấp Tân Thành - Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
Address: Tan Thanh Hamlet, Tan Phuoc Hung Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 12-07-2013

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Tâm Vân Petro- Chi Nhánh Hậu Giang
Mã số thuế:

1801208530-004

 Điện thoại:

0902.390.992

Địa chỉ: Mỹ Phú - Xã Tân Phước Hưng - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
Address: My Phu, Tan Phuoc Hung Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 08-01-2013