Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Tân Bình- Huyện Phụng Hiệp- Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MTV GIẢI TRÍ HƯNG THỊNH
Mã số thuế:

6300308741

Địa chỉ: Số 209, ấp Tân Hiệp, Xã Tân Bình , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: No 209, Tan Hiep Hamlet, Tan Binh Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Tân Bình, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 06/11/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI PHONG LOAN
Mã số thuế:

6300296623

Địa chỉ: Đường Quốc lộ 61, ấp Cầu Xáng, Xã Tân Bình , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: Highway 61, Cau Xang Hamlet, Tan Binh Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Tân Bình, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 16/01/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ PHƯƠNG LAN
Mã số thuế:

6300276458

 Điện thoại:

(0299) 4262233

Địa chỉ: ấp Tân Long, Xã Tân Bình, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang
Address: Tan Long Hamlet, Tan Binh Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân Bình, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 28/06/2016

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Hằng Lan Anh
Mã số thuế:

1801407776-001

 Điện thoại:

0907.227.785

Địa chỉ: Số 01, ấp Tân Hiệp - Xã Tân Bình - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
Address: No 01, Tan Hiep Hamlet, Tan Binh Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Tân Bình, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 11-09-2015

1 2 3 4 5 Tiếp