Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI PHÚ QUÝ

Ngày thành lập: 06/11/2018

Địa chỉ: Số 107, ấp Mỹ Thành, Xã Hoà Mỹ , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: No 107, My Thanh Hamlet, Hoa My Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Mã số thuế 6300308734
Tên v.tắt/giao dịch CTY TNHH DV TM PHÚ QUÝ
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục thuế huyện Phụng Hiệp
Người đại diện Trần Văn Tâm
Địa chỉ N.Đ.diện ấp Mỹ Phú, Xã Hoà Mỹ, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang
Delegate address My Phu Hamlet, Hoa My Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính

Công Ty TNHH Giàn Giáo Xuân Định
Địa chỉ: Số 7, Tổ 1, Khu phố 3B, Phường Thới Hòa, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương
Address: No 7, Civil Group 1, 3B Quarter, Thoi Hoa Ward, Ben Cat Town, Binh Duong Province
Mã số thuế:

3702743410

Bình Dương

Ngày thành lập: 20-02-2019