Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Hòa Mỹ- Huyện Phụng Hiệp- Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU VIỆT ANH
Mã số thuế:

6300305902

Địa chỉ: ấp Mỹ Thành A, Xã Hoà Mỹ, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang
Address: My Thanh A Hamlet, Hoa My Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hòa Mỹ, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 03/08/2018

Công Ty TNHH Dv Địa Chính - Xây Dựng - Đồng Tâm
Mã số thuế:

6300281088

Địa chỉ: ấp Mỹ Phú - Xã Hoà Mỹ - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
Address: My Phu Hamlet, Hoa My Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Hòa Mỹ, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 15-11-2016

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ A BIU - CHI NHÁNH PHỤNG HIỆP
Mã số thuế:

6300274059-002

 Điện thoại:

0979.442.345

Địa chỉ: Số 186, ấp Mỹ Phú Hoa, Xã Hoà Mỹ, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang
Address: No 186, My Phu Hoa Hamlet, Hoa My Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Hòa Mỹ, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 29/04/2016

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu 2626
Mã số thuế:

6300271393

 Điện thoại:

0939.362.040

Địa chỉ: Tổ 2 ấp Mỹ Phú - Xã Hoà Mỹ - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
Address: 2 Ap My Phu Civil Group, Hoa My Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Hòa Mỹ, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 25-02-2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tm - Dv Tâm Đen
Mã số thuế:

6300265382

 Điện thoại:

0939.330.647

Địa chỉ: Số nhà 385, ấp Mỹ Phú - Xã Hoà Mỹ - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
Address: No 385, My Phu Hamlet, Hoa My Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Xã Hòa Mỹ, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 14-09-2015

Công Ty TNHH Đầu Tư Và Xây Dựng Kim Lộc Phát
Mã số thuế:

6300251693

 Điện thoại:

0939.288.992

Địa chỉ: Số 05, ấp Mỹ Thành A - Xã Hoà Mỹ - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
Address: No 05, My Thanh A Hamlet, Hoa My Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Hòa Mỹ, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 28-08-2014

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Xây Dựng Lộc Phát
Mã số thuế:

6300249782

 Điện thoại:

(0293) 1655014

Địa chỉ: số 184, ấp Mỹ Thành - Xã Hoà Mỹ - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
Address: No 184, My Thanh Hamlet, Hoa My Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Hòa Mỹ, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 30-06-2014

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Và Dịch Vụ Ngọc Hằng
Mã số thuế:

6300241215

 Điện thoại:

0975.451.233

Địa chỉ: ấp Mỹ Thành A - Xã Hoà Mỹ - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
Address: My Thanh A Hamlet, Hoa My Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác (Wholesale of other machines, equipment and spare parts)

Xã Hòa Mỹ, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 04-04-2014

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Nam Trung
Mã số thuế:

6300230245

 Điện thoại:

0919.258.738

Địa chỉ: Số 387/1, ấp Mỹ Hòa - Xã Hoà Mỹ - Huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang
Address: No 387/1, My Hoa Hamlet, Hoa My Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Hòa Mỹ, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 25-07-2013