Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Huyện Phụng Hiệp- Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH NHẬT
Mã số thuế:

6300311825

Địa chỉ: Số 121, ấp Phó Đường, Xã Tân Phước Hưng , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: No 121, Pho Duong Hamlet, Tan Phuoc Hung Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 03/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT PHỤNG HIỆP
Mã số thuế:

6300310726

Địa chỉ: Đường số 02, ấp Mỹ Lợi, Thị trấn Cây Dương , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: Street No 02, My Loi Hamlet, Cay Duong Town, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 21/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT PHỤNG HIỆP
Mã số thuế:

6300310719

Địa chỉ: Đường số 02, ấp Mỹ Lợi, Thị trấn Cây Dương , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: Street No 02, My Loi Hamlet, Cay Duong Town, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 21/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT PHỤNG HIỆP
Mã số thuế:

6300310701

Địa chỉ: Đường số 02, ấp Mỹ Lợi, Thị trấn Cây Dương , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: Street No 02, My Loi Hamlet, Cay Duong Town, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 21/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT PHỤNG HIỆP
Mã số thuế:

6300310691

Địa chỉ: Đường số 02, ấp Mỹ Lợi, Thị trấn Cây Dương , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: Street No 02, My Loi Hamlet, Cay Duong Town, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 21/12/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN THANH CHÂU
Mã số thuế:

6300308815

Địa chỉ: Số 92/1/2, ấp Hòa Phụng B, Thị trấn Kinh Cùng , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: No 92/1/2, Hoa Phung B Hamlet, Kinh Cung Town, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 08/11/2018

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI XÂY DỰNG THANH SỰ
Mã số thuế:

6300308759

Địa chỉ: Số 162, ấp Phú Mỹ, Xã Tân Phước Hưng , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: No 162, Phu My Hamlet, Tan Phuoc Hung Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 06/11/2018

CÔNG TY TNHH MTV GIẢI TRÍ HƯNG THỊNH
Mã số thuế:

6300308741

Địa chỉ: Số 209, ấp Tân Hiệp, Xã Tân Bình , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: No 209, Tan Hiep Hamlet, Tan Binh Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Tân Bình, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 06/11/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SAO MAI HOÀNG YẾN
Mã số thuế:

6300308332

Địa chỉ: Số 08 Phương Qưới C, Xã Phương Bình , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: No 08 Phuong Quoi C, Phuong Binh Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Phương Bình, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 23/10/2018

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THANH TÙNG
Mã số thuế:

6300308389

Địa chỉ: số 09 Quốc lộ 61, ấp Tầm Vu, Xã Thạnh Hoà , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: No 09, Highway 61, Tam Vu Hamlet, Thanh Hoa Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Thạnh Hòa, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 23/10/2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ HẬU GIANG
Mã số thuế:

6300308484

Địa chỉ: Số 15, ấp Nhất, Xã Thạnh Hoà , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: No 15, Nhat Hamlet, Thanh Hoa Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thạnh Hòa, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 25/10/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÒA HÀ LAND
Mã số thuế:

6300308043

Địa chỉ: Số 39, ấp Trường Khánh, Xã Long Thạnh , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: No 39, Truong Khanh Hamlet, Long Thanh Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 15/10/2018

DOANH NGHIỆP TN THANH TUYỀN - NGỌC NAM
Mã số thuế:

6300307071

Địa chỉ: Số 19 ấp Phương Lạc, Xã Phương Bình , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: No 19 Phuong Lac Hamlet, Phuong Binh Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Phương Bình, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 10/09/2018

Công Ty TNHH Ngọc Đang
Mã số thuế:

6300306335

Địa chỉ: Trung Tâm Thương Mại, ấp Mỹ Qưới, Thị Trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang
Address: Trung Tam Thuong Mai, My Quoi Hamlet, Cay Duong Town, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Wholesale of metals and ore)

Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 17-08-2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp