Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hậu Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC LONG TRỊ A
Mã số thuế:

6300307441

Địa chỉ: ấp 4, Xã Long Trị A , Thị Xã Long Mỹ , Hậu Giang
Address: Hamlet 4, Long Tri A Commune, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Giáo dục tiểu học (Primary education)

Hậu Giang

Ngày thành lập: 20/09/2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Bửu Tài
Mã số thuế:

6300307434

Địa chỉ: số 260, ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 260, Phu Loi Hamlet, Tan Phu Thanh Commune, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác (Producing plywood, veneer and other thin planks)

Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 19-09-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Dầu Khí Hoàng Ánh
Mã số thuế:

6300307392

Địa chỉ: ấp Mái Dầm, Xã Đại Thành, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
Address: Mai Dam Hamlet, Dai Thanh Commune, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Đại Thành, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 19-09-2018

Doanh Nghiệp Tn Dịch Vụ Internet - Game Minh Hoàng
Mã số thuế:

6300307145

Địa chỉ: Số 764, đường Hùng Vương, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 764, Hung Vuong Street, Nga Bay Ward, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 12-09-2018

DOANH NGHIỆP TN THANH TUYỀN - NGỌC NAM
Mã số thuế:

6300307071

Địa chỉ: Số 19 ấp Phương Lạc, Xã Phương Bình , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: No 19 Phuong Lac Hamlet, Phuong Binh Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Consulting, brokerage, auction real estate, auction land use rights)

Xã Phương Bình, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 10/09/2018

Công Ty TNHH Y Khoa Tây Đô Sông Hậu
Mã số thuế:

6300307089

Địa chỉ: Quốc Lộ Nam Sông Hậu, Ấp Phú Xuân, Thị Trấn Mái Dầm, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
Address: Nam Song Hau Highway, Phu Xuan Hamlet, Mai Dam Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 11-09-2018

Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Nước Sạch Aquaone Châu Thành
Mã số thuế:

6300307064

Địa chỉ: Khu Công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 1, Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Hậu Giang
Address: Song Hau - Giai Doan 1 Industrial Zone, Dong Phu Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Khai thác, xử lý và cung cấp nước (Exploiting, treating and supplying water)

Xã Đông Phú, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 07-09-2018

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hgsoft
Mã số thuế:

6300306656

Địa chỉ: số 10 Trần Quang Diệu, Phường I, Thành phố Vị Thanh, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 10 Tran Quang Dieu, I Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính (IT services and other services related to computers)

Thành phố Vị Thanh, Hậu Giang

Ngày thành lập: 28-08-2018

CÔNG TY TNHH HTC VỊ THANH
Mã số thuế:

6300306913

Địa chỉ: Số 9 Triệu Quang Phục, Phường V , Tp Vị Thanh , Hậu Giang
Address: No 9 Trieu Quang Phuc, V Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Short-time accommodation)

Hậu Giang

Ngày thành lập: 05/09/2018

CÔNG TY TNHH HTC MIỀN TÂY
Mã số thuế:

6300306920

Địa chỉ: số 09, đường Triệu Quang Phục, Phường V , Tp Vị Thanh , Hậu Giang
Address: No 09, Trieu Quang Phuc Street, V Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Hậu Giang

Ngày thành lập: 05/09/2018

CÔNG TY TNHH MTV TÂN PHÚ TRUNG
Mã số thuế:

6300306825

Địa chỉ: G10 - KDC Vượt lũ Phú Tân, ấp Phú Tân A, Xã Phú Tân , Huyện Châu Thành , Hậu Giang
Address: G10 - Kdc Vuot Lu Phu Tan, Phu Tan A Hamlet, Phu Tan Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu động hoặc tại chợ (Mobile retail or in-market-retail of food, foodstuffs, beverages, cigarettes, rustic tobacco )

Xã Phú Tân, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 04/09/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HÙNG DŨNG PHÁT
Mã số thuế:

6300306832

Địa chỉ: Số 275, ấp 1A, Thị trấn Một Ngàn , Huyện Châu Thành A , Hậu Giang
Address: No 275, 1a Hamlet, Mot Ngan Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding wood, bamboo and other species of bamboo) and livestock )

Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 04/09/2018

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NHỰA PTC
Mã số thuế:

6300306688

Địa chỉ: Cạnh nhà 385, ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Thạnh , Huyện Châu Thành A , Hậu Giang
Address: Canh Nha 385, Phu Loi Hamlet, Tan Phu Thanh Commune, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 04/09/2018

Công Ty TNHH Xây Dựng Trần Khiêm
Mã số thuế:

6300306751

Địa chỉ: số 34 ấp 9, Xã Lương Tâm, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 34 Hamlet 9, Luong Tam Commune, Long My District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Lương Tâm, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Ngày thành lập: 30-08-2018