Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hậu Giang

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHẤN HƯNG
Mã số thuế:

6300308621

Địa chỉ: Số 693A, đường Hùng Vương, khu vực 5, Phường Ngã Bảy , Thị Xã Ngã Bảy , Hậu Giang
Address: No 693a, Hung Vuong Street, Khu Vuc 5, Nga Bay Ward, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 02/11/2018

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÁI NGỌC TÂM
Mã số thuế:

6300308597

Địa chỉ: 160, ấp Phú Lợi A, Xã Phú Hữu , Huyện Châu Thành , Hậu Giang
Address: 160, Phu Loi A Hamlet, Phu Huu Commune, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Phú Hữu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH ÁNH MINH HẬU GIANG
Mã số thuế:

6300308572

Địa chỉ: Số 721A, đường Trần Hưng Đạo, khu vực 4, Phường VII , Tp Vị Thanh , Hậu Giang
Address: No 721a, Tran Hung Dao Street, Khu Vuc 4, Vii Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (Retail of other goods in department stores)

Hậu Giang

Ngày thành lập: 01/11/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU CHÂU THÀNH
Mã số thuế:

6300308565

Địa chỉ: Số 925B, ấp Kinh Mới, Thị trấn Ngã sáu , Huyện Châu Thành , Hậu Giang
Address: No 925B, Kinh Moi Hamlet, Nga Sau Town, Chau Thanh District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Thị trấn Ngã Sáu, Huyện Châu Thành, Hậu Giang

Ngày thành lập: 01/11/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN SAO MAI HOÀNG YẾN
Mã số thuế:

6300308332

Địa chỉ: Số 08 Phương Qưới C, Xã Phương Bình , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: No 08 Phuong Quoi C, Phuong Binh Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Phương Bình, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 23/10/2018

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THANH TÙNG
Mã số thuế:

6300308389

Địa chỉ: số 09 Quốc lộ 61, ấp Tầm Vu, Xã Thạnh Hoà , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: No 09, Highway 61, Tam Vu Hamlet, Thanh Hoa Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Xã Thạnh Hòa, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 23/10/2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DẦU KHÍ HẬU GIANG
Mã số thuế:

6300308484

Địa chỉ: Số 15, ấp Nhất, Xã Thạnh Hoà , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: No 15, Nhat Hamlet, Thanh Hoa Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thạnh Hòa, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 25/10/2018

CÔNG TY TNHH MTV GIA NGÂN VT
Mã số thuế:

6300307762

Địa chỉ: Số 27 Đường Ngô Quốc Trị, Khu vực 3, Phường V , Tp Vị Thanh , Hậu Giang
Address: No 27, Ngo Quoc Tri Street, Khu Vuc 3, V Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Agency for automobiles and other motor vehicles)

Hậu Giang

Ngày thành lập: 25/10/2018

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ THIỀN
Mã số thuế:

6300308452

Địa chỉ: Số 249, Trần Hưng Đạo, Khu vực 1, Phường VII , Tp Vị Thanh , Hậu Giang
Address: No 249, Tran Hung Dao, Khu Vuc 1, Vii Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Chuẩn bị mặt bằng (Preparing construction sites)

Hậu Giang

Ngày thành lập: 25/10/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI PHƯỚC NGHĨA
Mã số thuế:

6300308438

Địa chỉ: Số 286/8 đường Nguyễn Trung Trực, Khu vực 2, Phường Lái Hiếu , Thị Xã Ngã Bảy , Hậu Giang
Address: No 286/8, Nguyen Trung Truc Street, Khu Vuc 2, Lai Hieu Ward, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of construction materials, installing equipment)

Phường Lái Hiếu, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 25/10/2018

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ NGUYỄN BÉ
Mã số thuế:

6300308371

Địa chỉ: Đường Võ Văn Kiệt, KV2, Phường V, Phường V , Tp Vị Thanh , Hậu Giang
Address: Vo Van Kiet Street, KV2, V Ward, V Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động đại diện, tư vấn pháp luật (Legal representation, consultancy)

Hậu Giang

Ngày thành lập: 22/10/2018

CÔNG TY TNHH XD TM THÀNH LỢI
Mã số thuế:

6300308244

Địa chỉ: Số 170, Nguyễn Minh Quang, khu vực VI, Phường Ngã Bảy , Thị Xã Ngã Bảy , Hậu Giang
Address: No 170, Nguyen Minh Quang, Khu Vuc Vi, Nga Bay Ward, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 17/10/2018