Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TIN HỌC THANH TUYỀN
Mã số thuế:

6300309826

Địa chỉ: Số 130, 132 ấp 01, Thị trấn Nàng Mau , Huyện Vị Thủy , Hậu Giang
Address: No 130, 132 Hamlet 01, Nang Mau Town, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of computers, peripheral devices, software and telecommunication equipment in specialized stores )

Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 18/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT CHÂU THÀNH A
Mã số thuế:

6300309914

Địa chỉ: ấp Nhơn Thuận 1A, Thị trấn Một Ngàn , Huyện Châu Thành A , Hậu Giang
Address: Nhon Thuan 1a Hamlet, Mot Ngan Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 18/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU CT KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT CHÂU THÀNH A
Mã số thuế:

6300309907

Địa chỉ: ấp Nhơn Thuận 1A, Thị trấn Một Ngàn , Huyện Châu Thành A , Hậu Giang
Address: Nhon Thuan 1a Hamlet, Mot Ngan Town, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 18/12/2018

CÔNG TY TNHH MEKONG LANDMARK
Mã số thuế:

6300309791

Địa chỉ: Số 88 Nguyễn Minh Khai, khu vực III, Phường Ngã Bảy , Thị Xã Ngã Bảy , Hậu Giang
Address: No 88 Nguyen Minh Khai, Khu Vuc Iii, Nga Bay Ward, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 18/12/2018

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÔNG HƠI THẢO NGỌC
Mã số thuế:

6300309199

Địa chỉ: 79 Trần Hưng Đạo, khu vực 4, Phường V , Tp Vị Thanh , Hậu Giang
Address: 79 Tran Hung Dao, Khu Vuc 4, V Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao) (Sauna, massage, and similar health improvement services (excluding sport) )

Hậu Giang

Ngày thành lập: 21/11/2018

Công Ty TNHH Xăng Dầu Lệ Thu
Mã số thuế:

6300309128

Địa chỉ: Tỉnh lộ 91/30B, ấp 10, Xã Lương Nghĩa, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang
Address: Tinh Lo 91/30b, Hamlet 10, Luong Nghia Commune, Long My District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Lương Nghĩa, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20-11-2018

Công Ty TNHH Thương Mại Ngọc Hân Hậu Giang
Mã số thuế:

6300308999

Địa chỉ: Số 117, Ấp Trường Bình, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 117, Truong Binh Hamlet, Truong Long A Commune, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20-11-2018

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y HỌC NGÃ BẢY
Mã số thuế:

6300309167

Địa chỉ: 879 Hùng Vương, Phường Ngã Bảy , Thị Xã Ngã Bảy , Hậu Giang
Address: 879 Hung Vuong, Nga Bay Ward, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20/11/2018