Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH CƠ KHÍ MINH THÔNG
Mã số thuế:

6300311790

Địa chỉ: Đại lộ Võ Nguyên Giáp, ấp 7, Xã Vị Trung , Huyện Vị Thủy , Hậu Giang
Address: Dai Lo Vo Nguyen Giap, Hamlet 7, Vi Trung Commune, Vi Thuy District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp (Installing industrial machines and equipment)

Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 03/01/2019

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ANH NHẬT
Mã số thuế:

6300311825

Địa chỉ: Số 121, ấp Phó Đường, Xã Tân Phước Hưng , Huyện Phụng Hiệp , Hậu Giang
Address: No 121, Pho Duong Hamlet, Tan Phuoc Hung Commune, Phung Hiep District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang

Ngày thành lập: 03/01/2019

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT VỊ THANH
Mã số thuế:

6300311180

Địa chỉ: Số 60, đường Nguyễn Văn Trỗi, KV1, Phường III , Tp Vị Thanh , Hậu Giang
Address: No 60, Nguyen Van Troi Street, Kv1, Iii Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Hậu Giang

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT- CCT TP VỊ THANH
Mã số thuế:

6300311198

Địa chỉ: Số 60, đường Nguyễn Văn Trỗi, KV1, Phường III , Tp Vị Thanh , Hậu Giang
Address: No 60, Nguyen Van Troi Street, Kv1, Iii Ward, Vi Thanh City, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Hậu Giang

Ngày thành lập: 26/12/2018

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN LỘC THÀNH
Mã số thuế:

6300311092

Địa chỉ: ấp Phú Lợi, Xã Tân Phú Thạnh , Huyện Châu Thành A , Hậu Giang
Address: Phu Loi Hamlet, Tan Phu Thanh Commune, Chau Thanh A District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Hậu Giang

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ- CCT THỊ XÃ LONG MỸ
Mã số thuế:

6300311166

Địa chỉ: Số 72, đường Trần Hưng Đạo, khu vực Bình Thạnh B, Phường Bình Thạnh , Thị Xã Long Mỹ , Hậu Giang
Address: No 72, Tran Hung Dao Street, Khu Vuc Binh Thanh B, Binh Thanh Ward, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Hậu Giang

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ -CCT THỊ XÃ LONG MỸ
Mã số thuế:

6300311141

Địa chỉ: Số 72, đường Trần Hưng Đạo, khu vực Bình Thạnh B, Phường Bình Thạnh , Thị Xã Long Mỹ , Hậu Giang
Address: No 72, Tran Hung Dao Street, Khu Vuc Binh Thanh B, Binh Thanh Ward, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Hậu Giang

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CHI CỤC THUẾ THỊ XÃ LONG MỸ
Mã số thuế:

6300311134

Địa chỉ: Số 72, đường Trần Hưng Đạo, khu vực Bình Thạnh B, Phường Bình Thạnh , Thị Xã Long Mỹ , Hậu Giang
Address: No 72, Tran Hung Dao Street, Khu Vuc Binh Thanh B, Binh Thanh Ward, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Hậu Giang

Ngày thành lập: 26/12/2018

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ - CCT THỊ XÃ LONG MỸ
Mã số thuế:

6300311159

Địa chỉ: Số 72, đường Trần Hưng Đạo, khu vực Bình Thạnh B, Phường Bình Thạnh , Thị Xã Long Mỹ , Hậu Giang
Address: No 72, Tran Hung Dao Street, Khu Vuc Binh Thanh B, Binh Thanh Ward, Long My Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các tổ chức khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized organizations)

Hậu Giang

Ngày thành lập: 26/12/2018