Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Phường Ngã Bảy- Thị xã Ngã Bảy- Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MEKONG LANDMARK
Mã số thuế:

6300309791

Địa chỉ: Số 88 Nguyễn Minh Khai, khu vực III, Phường Ngã Bảy , Thị Xã Ngã Bảy , Hậu Giang
Address: No 88 Nguyen Minh Khai, Khu Vuc Iii, Nga Bay Ward, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (Real estate business, land use rights of owners, owners or renters)

Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 18/12/2018

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y HỌC NGÃ BẢY
Mã số thuế:

6300309167

Địa chỉ: 879 Hùng Vương, Phường Ngã Bảy , Thị Xã Ngã Bảy , Hậu Giang
Address: 879 Hung Vuong, Nga Bay Ward, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha khoa (Activities of general medical, specialized medical and dental establishments )

Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20/11/2018

CÔNG TY TNHH CÔNG TRÌNH VÀ THIẾT BỊ KỸ THUẬT MIỀN NAM
Mã số thuế:

6300309142

Địa chỉ: 879 Hùng Vương, Phường Ngã Bảy , Thị Xã Ngã Bảy , Hậu Giang
Address: 879 Hung Vuong, Nga Bay Ward, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized professional practice, science and technology )

Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20/11/2018

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CHẤN HƯNG
Mã số thuế:

6300308621

Địa chỉ: Số 693A, đường Hùng Vương, khu vực 5, Phường Ngã Bảy , Thị Xã Ngã Bảy , Hậu Giang
Address: No 693a, Hung Vuong Street, Khu Vuc 5, Nga Bay Ward, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 02/11/2018

CÔNG TY TNHH XD TM THÀNH LỢI
Mã số thuế:

6300308244

Địa chỉ: Số 170, Nguyễn Minh Quang, khu vực VI, Phường Ngã Bảy , Thị Xã Ngã Bảy , Hậu Giang
Address: No 170, Nguyen Minh Quang, Khu Vuc Vi, Nga Bay Ward, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 17/10/2018

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGÃ BẢY
Mã số thuế:

6300308269

Địa chỉ: Số 805A, đường Hùng Vương, kv5, Phường Ngã Bảy , Thị Xã Ngã Bảy , Hậu Giang
Address: No 805a, Hung Vuong Street, KV5, Nga Bay Ward, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Mechanical engineering processing; treating and overlaying metal )

Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 18/10/2018

Doanh Nghiệp Tn Dịch Vụ Internet - Game Minh Hoàng
Mã số thuế:

6300307145

Địa chỉ: Số 764, đường Hùng Vương, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 764, Hung Vuong Street, Nga Bay Ward, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 12-09-2018

Công Ty TNHH Dịch Vụ Hàng Không Ngã Bảy
Mã số thuế:

6300305525

Địa chỉ: Số 24 Mạc Đĩnh Chi, khu vực 1, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 24 Mac Dinh Chi, Khu Vuc 1, Nga Bay Ward, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Other supporting services related to transport)

Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 20-07-2018

Công Ty TNHH Xnk Lê Gia Hậu Giang
Mã số thuế:

6300305204

Địa chỉ: Số 47 Nguyễn Minh Quang, khu vực 2, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 47 Nguyen Minh Quang, Khu Vuc 2, Nga Bay Ward, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 12-07-2018

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHUYỂN PHÁT NHANH THUẬN PHONG TẠI THỊ XÃ NGÃ BẢY - TỈ
Mã số thuế:

0313617136-215

Địa chỉ: Số 96 đường Nguyễn Thị Minh Khai, khu vực 3, Phường Ngã Bảy , Thị Xã Ngã Bảy , Hậu Giang
Address: No 96, Nguyen Thi Minh Khai Street, Khu Vuc 3, Nga Bay Ward, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 05/07/2018

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TƯỜNG HƯNG
Mã số thuế:

6300303736

Địa chỉ: Số 70, đường Mạc Đỉnh Chi, khu vực 1, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 70, Mac Dinh Chi Street, Khu Vuc 1, Nga Bay Ward, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Other uncategorized specialized wholesale)

Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 11/06/2018

Công Ty TNHH Thương Mại Kinh Doanh San Lấp Mặt Xây Dựng Thế Kỷ Vàng
Mã số thuế:

6300302450

Địa chỉ: Số 740, đường Hùng Vương, khu vực 3, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 740, Hung Vuong Street, Khu Vuc 3, Nga Bay Ward, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng (Wholesale of other construction materials and installing equipment )

Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 10-05-2018

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU GIA HƯNG
Mã số thuế:

6300301626

Địa chỉ: Số 9, khu vực 7, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang
Address: No 9, Khu Vuc 7, Nga Bay Ward, Nga Bay Town, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Phường Ngã Bảy, Thị xã Ngã Bảy, Hậu Giang

Ngày thành lập: 27/04/2018

1 2 3 4 5 6 7 ... Tiếp