Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Vĩnh Thuận Đông- Huyện Long Mỹ- Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN HỘ - CHI NHÁNH I
Mã số thuế:

6300281698-002

 Điện thoại:

0987584840

Địa chỉ: Số 54, ấp 6, Xã Vĩnh Thuận Đông , Huyện Long Mỹ , Hậu Giang
Address: No 54, Hamlet 6, Vinh Thuan Dong Commune, Long My District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Ngày thành lập: 24/05/2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN HỘ - CHI NHÁNH II
Mã số thuế:

6300281698-001

 Điện thoại:

0987584840

Địa chỉ: Số nhà 72, ấp 9, Xã Vĩnh Thuận Đông , Huyện Long Mỹ , Hậu Giang
Address: No 72, Hamlet 9, Vinh Thuan Dong Commune, Long My District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Ngày thành lập: 24/05/2017

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME LÊ QUỐC BẢO - CHI NHÁNH III
Mã số thuế:

6300280341-003

Địa chỉ: Số nhà 54, ấp 6, Xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Address: No 54, Hamlet 6, Vinh Thuan Dong Commune, Long My District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu (Other recreational activities not classified in any category)

Xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Ngày thành lập: 01/11/2016

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN ĐẦU TƯ & XÂY DỰNG PHÚC PHÚC
Mã số thuế:

6300274595

 Điện thoại:

(028) 68497969

Địa chỉ: Số 65 ấp 4, Xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Address: No 65 Hamlet 4, Vinh Thuan Dong Commune, Long My District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan (Architectural practice and related technical consultancy)

Xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Ngày thành lập: 10/05/2016

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu Vân Anh 3
Mã số thuế:

6300268030

 Điện thoại:

0918.727.673

Địa chỉ: ấp 4 - Xã Vĩnh Thuận Đông - Huyện Long Mỹ - Hậu Giang
Address: Hamlet 4, Vinh Thuan Dong Commune, Long My District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Ngày thành lập: 04-12-2015

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thùy Tuyên
Mã số thuế:

6300253027

 Điện thoại:

0979.255.749

Địa chỉ: ấp 6 - Xã Vĩnh Thuận Đông - Huyện Long Mỹ - Hậu Giang
Address: Hamlet 6, Vinh Thuan Dong Commune, Long My District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Ngày thành lập: 22-10-2014

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Huỳnh Nga
Mã số thuế:

6300235821

 Điện thoại:

0946.317.219

Địa chỉ: Số 89, ấp 4 - Xã Vĩnh Thuận Đông - Huyện Long Mỹ - Hậu Giang
Address: No 89, Hamlet 4, Vinh Thuan Dong Commune, Long My District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Constructing other civil engineering works)

Xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Ngày thành lập: 30-12-2013

Công Ty TNHH Hai Thành Viên Thanh Phong
Mã số thuế:

6300127167

 Điện thoại:

(0293) 1247294

Địa chỉ: ấp 4 - Xã Vĩnh Thuận Đông - Huyện Long Mỹ - Hậu Giang
Address: Hamlet 4, Vinh Thuan Dong Commune, Long My District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống hoặc thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên doanh (Retail of food, foodstuff, beverages, cigarettes and rustic tobacco in specialized stores )

Xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Ngày thành lập: 30-09-2010