Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯỚC THỊNH HG

Ngày thành lập: 07/11/2018

Địa chỉ: Đường tỉnh 930, ấp 8, Xã Thuận Hưng , Huyện Long Mỹ , Hậu Giang
Address: Duong, Tinh 930, Hamlet 8, Thuan Hung Commune, Long My District, Hau Giang Province

Ngành nghề chính (Main profession): Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Mã số thuế 6300308773
Nơi đ.ký nộp thuế Chi cục Thuế Huyện Long Mỹ
Người đại diện Bùi Thị Thanh Ba
Địa chỉ N.Đ.diện Đường tỉnh 930, ấp 8, Xã Thuận Hưng, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang
Delegate address Duong, Tinh 930, Hamlet 8, Thuan Hung Commune, Long My District, Hau Giang Province

Doanh nghiệp cùng ngành nghề chính