Miền Bắc

Miền Nam

Miền Trung

Doanh nghiệp tại Xã Thuận Hưng- Huyện Long Mỹ- Hậu Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI PHƯỚC THỊNH HG
Mã số thuế:

6300308773

Địa chỉ: Đường tỉnh 930, ấp 8, Xã Thuận Hưng , Huyện Long Mỹ , Hậu Giang
Address: Duong, Tinh 930, Hamlet 8, Thuan Hung Commune, Long My District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Wholesale of solid, liquid, gas fuels and other related products )

Xã Thuận Hưng, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Ngày thành lập: 07/11/2018

Ban QL DA cải cách HC và triển khai chiến lượt toàn diện về tăng trưởng và giảm nghèo xã Thuận Hưng
Mã số thuế:

6300071958

 Điện thoại:

(0293) 1387138

Địa chỉ: ấp 8, xã Thuận Hưng - Huyện Long Mỹ - Hậu Giang
Address: Hamlet 8, Thuan Hung Commune, Long My District, Hau Giang Province
Ngành nghề chính:

Hoạt động của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội, hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp (The Communist Party, Civil society, General State administration and general economy )

Xã Thuận Hưng, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

Ngày thành lập: 01-04-2009